Skip to content

Boerderij & Erf AV ook in Krimpenerwaard actief

Sinds 1999 is in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden de Stichting Boerderij & Erf werkzaam. Inmiddels is deze stichting ook actief in de Krimpenerwaard. Dat is nodig, omdat ‘de boerderij’ in de gevarenzone terecht is gekomen. Bijna dagelijks is er nieuws over misstanden en problemen in het agrarisch bedrijf. Dat heeft impact op veel boerenbedrijven.

 

Het Hollandse veenweidegebied wordt gekenmerkt door een veelheid aan boerderijen. In de linten in het landschap, of midden in de polder. Met bijgebouwen, erven en landerijen. Die laatste bestaan veelal uit langgerekte weilanden, omgeven door sloten. Hoeven werden ze genoemd, de gebouwen met de landerijen samen. De van oorsprong houten boerderijen werden sinds de zeventiende eeuw in fasen versteend. Overal in het gebied zijn oude en jongere boerderijen te vinden. Van oudsher langs water- en landwegen en later ook midden in de polders, ook de ruilverkavelingsboerderijen. Samen vormen de iconen van de streek.

 

Eeuwen achtereen werden de boerderijen bewoond door generaties hardwerkende boeren. Door hun tomeloze inzet, hun ondernemersgeest en hun zakelijke inzicht wisten zij het gebied welvarend te maken. Gericht op het maken van kaas, die in eerste instantie naar Dordrecht ging om de vele zeeschepen te bevoorraden. Later nam Amsterdam de centrale plaats van de zeescheepvaart over; toen gingen de kazen richting Gouda en ontleenden daaraan hun naam. Sinds het midden van de negentiende eeuw veranderde er het nodige. Steeds meer handwerk verdween en al ver voor de Tweede Wereldoorlog kreeg de mechanisatie in het boerenbedrijf de overhand.

 

Door schaalvergroting, veel administratie en talloze regelgeving stoppen meer boeren met hun bedrijf. De provincie Zuid-Holland initieerde een kleine twintig jaar terug de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze vestigde door projecten, publiciteit en publicaties aandacht op het behoud en het vinden van nieuwe bestemmingen voor de oude en de nieuwere boerderijen. De Stichting adviseert op technisch en financieel gebied. Eind 2016 kwam de vraag vanuit betrokkenen in de Krimpenerwaard over een mogelijke samenwerking, omdat in dat gebied een dergelijke stichting ontbrak. Die samenwerking is intussen tot stand gekomen en sindsdien heeft de stichting een nieuwe naam: Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden. Deze gaat zich steeds meer ook presenteren in het gebied van de Krimpenerwaard.

 

Omdat wij als streekbewoners trots en zuinig moeten zijn op de boerderijen in het mooie woon-, werk- en leefgebied van de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden. Iedereen kan daarin meedoen door begunstiger te worden. Voor minimaal € 17,50 per jaar krijgt u dan tweemaal per jaar een nieuwsbrief op papier, elk jaar een uitnodiging voor een excursie en een vergadering met lezing en mogelijkheden voor deelname aan cursussen en workshops tegen gereduceerd tarief. Voor inlichtingen mailt u naar secretariaat@boerderijenerf.nl of belt u naar 06- 53759618 (P.A. Eikelenboom, Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers). Meer informatie op de website www.boererijenerf.nl. De boerderij is ook uw zorg!

 

Back To Top
Lid worden