Skip to content

Meer draaiuren bij SIMAV molens

De Molenstichting SIMAV heeft haar jaarverslag over 2017 uitgebracht, een vlot leesbaar geheel vol informatie over het instandhouden van de historische molens in deze regio. Het aantal molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, dat SIMAV beheert, is in het jaar 2017 gestegen van 29 naar 33. Daar zijn de vier molens uit Gorinchem bij gekomen: de West- en Oostmolen, De Hoop en Nooit Volmaakt. Hiermee is SIMAV in omvang de derde molenstichting van Nederland.

Het jaarverslag is te downloaden vanaf de website www.simav.nl

 

Bijna 8 miljoen omwentelingen

In totaal hebben de SIMAV molens in 2017 maar liefst 7,9 miljoen omwentelingen gemaakt. Het is belangrijk dat molens vaak draaien, want stilstand leidt onherroepelijk tot verval. Daarom eist de overheid ook een minimum van 60.000 omwentelingen per molen per jaar. Bij SIMAV was dit gemiddeld 247.000 per molen (in 2016: 232.500). Omgerekend betekent dit per molen maar liefst 350 draaiuren; vrije tijd die de molenaars in hun molen stoppen. Maar naast het behoud van de eeuwenoude molens, betekent het draaien van molens ook een aantrekkelijk beeld voor de inwoners en de vele recreanten die de polders bezoeken.

 

Veel onderhoud nodig

Het onderhouden van de molens kost veel geld. In 2017 heeft SIMAV zo’n € 400.000 besteed aan metselwerk, schilderen, met riet bedekken, zeilen vervangen, enzovoorts. Voor dit werk worden subsidies ontvangen van het Rijk, de Provincie en alle Gemeenten uit de AV regio. Ook het Waterschap draagt daar aan bij, zijn er enkele sponsoren en vanuit de bevolking worden diverse donaties ontvangen.

Toch is dit niet voldoende om al het nodige herstelwerk te verrichten. Er zijn altijd weer forse bedragen nodig voor groot onderhoud tot complete renovaties. Voor de SIMAV molens zal het toch snel meer dan € 2,5 miljoen vergen om alles op te knappen; geld dat nu nog ontbreekt.

Daarnaast geeft een klein diertje veel problemen. Langzaam worden de iconen in ons landschap opgegeten door bonte knaagkevers, beestjes die dol zijn op het vele hout in de molens. De traditionele manieren van bestrijden geven geen blijvend succes om het hout te beschermen. Daarom wordt nu gedacht aan het begassen van molens, een revolutionaire nieuwe methode.

 

Geplande restauraties

Het heeft lang geduurd, maar eind 2017 heeft de Gemeenteraad van Alblasserdam ingestemd met een krediet van € 750.000 om de vervallen Molen Souburgh weer op te knappen. Het wordt dan wel geen maalvaardige molen, maar straks met een fraai uiterlijk, fiere wieken en goed binnenwerk zal de draaivaardige molen weer een bijzonder gezicht aan het Damdorp geven.

Met de Gemeente Gorinchem heeft SIMAV afspraken om de vier molens in deze stad op te gaan knappen in de periode 2019-2022. Dit zal meer dan € 700.000 gaan kosten.

 

Samenwerking in de regio

Molenstichting SIMAV wil de molens meer dienstbaar laten zijn aan de regio. Immers het is ons gezamenlijke erfgoed in de streek. SIMAV zoekt daarvoor de samenwerking met de toeristische organisaties en historische verenigingen. Dit om de handen ineen te slaan en meer bekendheid te geven aan deze streek en de eeuwenoude betekenis van molens in het waterbeheer van de polders.

Hoewel veel molens bewoond zijn en daardoor de toeristische mogelijkheden beperkt zijn, doen de molenaars wat zij kunnen. Ieder weekend zijn er wel molens (gratis) open voor bezoekers. Maar op enkele bijzondere dagen zijn vrijwel alle SIMAV molens toegankelijk, zoals bij Nationale Molendag (12 mei) en Open Monumenten Dag (8 september). Daarbij komt nu op zaterdag 6 oktober nog een SIMAV Molendag waarbij bezoekers uit het gehele land worden verwacht.

Er zijn ook andere zaken opgepakt in 2017. Zo is een fraaie brochure gedrukt waar alle SIMAV molens in worden belicht. Daarnaast is hard gewerkt aan lesbrieven voor leerlingen van groep 8, die overigens vaak al klassikaal een molen in de buurt bezoeken. Natuurlijk staat ook de vernieuwde website www.simav.nl vol met informatie over de stichting en haar molens.

 

Veel vrijwilligers nodig

Molenstichting SIMAV is een vrijwilligersorganisatie. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door alle Gemeenten en het Waterschap, maar daarnaast zijn maar liefst 65 vrijwilligers actief. Dit zijn circa 45 molenaars: mannen, vrouwen en zelfs diverse jongeren. Allen opgeleid en afgestudeerd bij het landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Naast de molenaars zijn er zo’n 20 vrijwilligers actief in het Dagelijks Bestuur, de Technische Commissie, de PR & Communicatie groep en in de kantoororganisatie. Allen professionals, deskundig op hun terrein, die zich belangeloos inzetten voor het behoud van onze historische molens. Vaak personen die na hun pensionering SIMAV zijn gaan ondersteunen, vandaar dat er regelmatig weer ‘aanvulling’ nodig is. Dit lukt goed, wat toont dat de molens zeer geliefd zijn in de streek.
De afgelopen maanden zijn er acht nieuwe vakmensen bijgekomen die inmiddels een taak binnen SIMAV vervullen welke één of meerdere dagdelen per week omvat. Natuurlijk zijn extra vrijwilligers altijd welkom. SIMAV zoekt nog versterking op kantoor (molen De Liefde te Streefkerk), om de office manager te ondersteunen en soms te vervangen. Dit vergt minimaal een dagdeel (4 uur) per week, maar meer tijd is natuurlijk altijd welkom.

 

Meer weten?

Door SIMAV wordt drie maal per jaar een gratis digitale Nieuwsbrief verstuurd aan honderden geïnteresseerden. Iedereen die meer wil weten over de molens en de SIMAV organisatie kan zich daarop abonneren. Inschrijving kan via de SIMAV-website, met vermelding van het mailadres.
Ook via Facebook wordt veel nieuws gedeeld, met allerlei leuke foto’s van, op en rond de molens.

Back To Top
Lid worden