Skip to content

Bed & Breakfast in Goudriaan wil uitgroeien tot camping

Bed & Breakfast Het Groene Wout in Goudriaan wil in de toekomst ook campinggasten kunnen ontvangen. De gemeente Molenlanden staat positief tegenover die uitbreidingsplannen.

In de plannen van de eigenaren komen er naast de bed & breakfast met groepsaccomodatie aan de Noordzijde een weide voor bungalowtenten, een gebouw met sanitaire voorzieningen en een speel-/dierenweide. Vanwege de verwachte toename van het aantal gasten, komen er eveneens nieuwe parkeerplekken bij. ,,Uit het zicht en in de vorm van grastegels, zodat het perceel toch een groen karakter behoudt’’, stelt het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden.

Het college staat positief tegenover de uitbreidingsplannen van de ‘B&B’, waarvoor een aanpassing nodig is in het bestemmingsplan. Dat voorstel ligt nu ter inzage, wat betekent dat omwonenden en andere belanghebbenden erop kunnen reageren. ,,In de gemeente zijn we op zoek naar locaties voor kleinschalige verblijfsrecreatie’’, stelt het college. ,,Zodoende wordt getracht om bijvoorbeeld bezoekers van Kinderdijk, het stadje Nieuwpoort of de Avonturenboerderij Molenwaard in de Alblasserwaard te houden.’’

Karakter
Het Groene Wout is gevestigd in een boerderij uit het jaar 1931. De naam verwijst naar de term die eeuwen geleden werd gebruikt voor het terrein waarop de boerderij staat.

Volgens het college blijft met de uitbreiding het ‘karakter’ van het perceel behouden. ,,Het uitzicht op het polderlandschap wordt niet belemmerd. De uitbreiding vindt met name plaats achter de boerderij en de basisschool. Qua uitstraling wordt aangesloten op de agrarische bedrijfsbebouwing, zoals een gepotdekselde schuur ten behoeve van de groepsaccomodatie.’’

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden