Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Agrifirm: ‘Consument denkt dat boer twee keer zoveel verdient’

Dat boeren minder voor hun producten vangen dan ze zelf doorgaans billijk vinden, is in de sector genoegzaam bekend. Maar onder consumenten nog niet, ontdekte Agrifirm met een online game onder dertienduizend respondenten. De werkelijke inkomsten van boeren worden door die groep bijna 50 procent overschat.

De resultaten van de campagne ‘Gebruik je boerenverstand‘ liegen er niet om. Consumenten denken dat het verdienvermogen van boeren op productniveau tweemaal groter is dan in werkelijkheid. Het onderzoek omvat de geschatte prijzen van negen verschillende gangbare boerenproducten.

Dit betreft bloemkool, peer, aardappel, bospeen, ei, kip, hamlap, biefstuk en boerenkaas. De uitkomst van de marktprijzen van de negen producten bij elkaar opgeteld, komt uit op 14,47 euro. De geschatte totaalprijs van de 12.700 respondenten komt gemiddeld neer op 21,33 euro.

Bewustzijn moet omhoog

Van 25 april tot en met 12 mei ondervroeg Agrifirm via de online campagne mensen in te schatten wat de prijs van de negen boerenproducten is. Daarbij is gelet op een evenredige verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen, regio’s en sekse.

De game is aangeboden op social media via Instagram en Facebook en getarget op mensen tussen de 20 en 65 jaar die geen zichtbare link met de agrarische sector hebben. Hierbij is gekeken naar de geschatte prijs versus de gemiddelde marktprijs en supermarktprijs.

Dat consumenten de verdiencapaciteit van boeren bijna tweemaal hoger inschatten, verrast directeur Dick Hordijk van Agrifirm niet. ‘Het publieke bewustzijn over de gevolgen van die lage voedselprijzen in de keten moet omhoog, daar hopen we aan bij te dragen.’

Beter vermarkten is pré

Voor de supermarktprijzen is de gemiddelde prijs voor een product berekend op basis van de prijs voor dit product in verschillende supermarkten, zowel goedkopere als duurdere supermarkten. De prijs van de boer is het marktprijsgemiddelde van een heel jaar om seizoensimpact of een incidentele piek of dip in de prijs op te vangen.

Natuurlijk zijn er ook boeren die meer ontvangen dan de prijs die we weergeven, beaamt Agrifirm. Bijvoorbeeld vanwege goede afspraken met afnemers, unieke concepten of beloning voor bijvoorbeeld Beter Leven of weidemelk. ‘Het draait om het gemiddelde prijsbeeld in de sector.’

Hordijk ziet brood in het beter vermarkten van de onderzochte producten richting consumenten. ‘Vaak is er een mooi uniek verhaal te vertellen over de kwaliteit, eigenschappen of herkomst. Daarmee kunnen boeren zich onderscheiden. Ook in een hogere prijs.’

Campagne gaat door

Agrifirm zet de komende maanden verder in op het bewust maken van consumenten als het gaat om een eerlijke prijs voor een eerlijk boerenproduct. ‘Dat is een strategie die we zeer bewust hebben ingezet. We hebben hier ook recent onze statuten op aangepast.’

Het bedrijf zal de komende tijd via internet, radio en televisie op verschillende manieren uiting geven aan het appel voor een eerlijke prijs richting de boer. ‘Maar we blijven uit de discussie over herverdeling van de waarde met de retail. We willen graag meerwaarde creëren’, aldus de Agrifirm-topman, die eerder aangaf boodschappen in Nederland goedkoop te vinden.

Hordijk is voorstander van een publiekscampagne die consumenten bewust maakt van de prijs die nu eenmaal hangt aan een duurzame landbouw, hoge dierenwelzijnseisen en voedselkwaliteit, zoals de consument die graag wil. Korte keteninitiatieven kunnen hierbij helpen.

Randvoorwaarden

‘Daar pakken wij graag onze rol in. Om te kunnen investeren in een blijvende verduurzaming van de agrarische sector is een beter verdienvermogen voor de boer noodzakelijk’, besluit hij. ‘De randvoorwaarden van het systeem – zeker prijstechnisch – kloppen nu niet.’

De game van Agrifirm is overigens nog steeds te spelen via de campagnesite www.gebruikjeboerenverstand.nl. Resultaten na 12 mei zijn niet meegenomen in de eindrapportage.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden