Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Regen maakt geen einde aan droogte

Er is de afgelopen weken veel regen gevallen, maar daarmee komt er geen eind aan de droogte en het neerslagtekort. Dat blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. LCW houdt daarom vast aan Niveau 1: dreigend watertekort.

In juni zijn weer aanzienlijke hoeveelheden neerslag gevallen. Dit is ook terug te zien in een (voorzichtig) herstel van de grondwaterstanden. In een aantal gebieden is de grondwaterstand redelijk hersteld, maar deze zal de komende dagen weer zakken. In een groot deel van de hoge gronden in Zuid- en Oost-Nederland zijn de grondwaterstanden nog lager dan normaal.

De regen van de afgelopen weken heeft een positief effect op landbouw en natuur. Wel waren de regionale verschillen groot: op sommige plaatsen relatief weinig, op andere plaatsen stortbuien. Desondanks kwam voor sommige natuur (broedende weidevogels) en landbouwgewassen de neerslag te laat.

Het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur in de komende week toenemen, vraagt volgens LCW aandacht. Op sommige plaatsen wordt daarom weer beregend of voorbereidingen hiervoor getroffen, omdat de waterbehoefte in deze fase van de groei van veel akkerbouwgewassen toeneemt.

Neerslagtekort

Op dit moment bedraagt het landelijk gemiddelde neerslagtekort in Nederland 166 millimeter. Door de neerslag van de afgelopen weken is het neerslagtekort iets afgenomen. De verwachting is dat het neerslagtekort in de komende twee weken weer toeneemt tot circa 190 millimeter. Het tekort blijft daarmee zeer hoog voor de tijd van het jaar.

De regionale wateren zijn zoveel mogelijk opgezet, soms tot boven zomerpeil. Het peil van het IJsselmeer en Markermeer wordt gestuurd op NAP -0.15 meter. Benedenstrooms van Maasbracht is de Maas op een hoger peil gestuwd. Ook wordt er op een aantal locaties waterbesparend geschut om zoveel mogelijk water vast te houden.

Op diverse plaatsen wordt extra water aangevoerd om aan de watervraag voor landbouw en natuur te voldoen en om waterkwaliteitsproblemen (waaronder interne verzilting in de polders) tegen te gaan. In Zuid- en Oost-Nederland zijn onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater van kracht en op enkele locaties in de buurt van Natura 2000-gebieden ook uit grondwater. In West- en Noord-Nederland hebben waterschappen uit voorzorg kade inspecties ingesteld voor droogtegevoelige kaden.

Verzilting en waterkwaliteit

De chlorideconcentraties (zout) zijn normaal voor van de tijd van het jaar. Enkele waterschappen melden lichte verziltingsproblemen, voornamelijk in de diepe polders als gevolg van zout kwelwater. Op verschillende locaties in het land is sprake van blauwalgen, botulisme en vissterfte, soms met een negatief zwemadvies tot gevolg. Dat is niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond- en oppervlaktewater) en de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden