Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Jonge Boerenfonds niet populair

Er zijn nog nauwelijks aanvragen ingediend voor de Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK), beter bekend als het Jonge Boerenfonds. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

De reden waarom het fonds niet populair onder jonge boeren is, ligt volgens de minister verscholen in de onzekerheid over hun toekomstperspectief. Veel boeren en tuinders maken zich momenteel zorgen over de invloed van de stikstofaanpak en de coronacrisis op hun bedrijfsvoering op de middellange en lange termijn.

Tegen deze achtergrond lijkt een groot aantal bedrijven investeringen en overnames uit te stellen, schrijft de minister. ‘Dit blijkt mede uit het feit dat tot nu toe nog nauwelijks gebruik is gemaakt van de regeling. Ik ben voornemens om in het kader van een bredere communicatiestrategie, die ik na de zomer ga starten om agrarische ondernemers te ondersteunen bij de transitie naar duurzame landbouw, ook expliciet aandacht te besteden aan bedrijfsovername en het Jonge Boerenfonds.’

Risicodragend vermogen

Het VVK is begin dit jaar in werking getreden en heeft een budget van 75 miljoen euro. Het fonds maakt het voor overnemende en startende agrarische ondernemers onder de 41 jaar mogelijk het risicodragend vermogen van het bedrijf te versterken. Deze regeling is in nauw overleg met het NAJK ontwikkeld.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden