Skip to content

Artikel Melkvee.nl | LNV roept boeren op zo snel mogelijk een derogatievergunning aan te vragen

De nieuwe derogatiebeschikking blijft om spoed vragen. Na de snelle invoering van het afbouwschema en het verplicht aanleggen van bufferstroken. Roept het ministerie boeren nu op zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een derogatievergunning voor 2023.

Op 28 februari publiceerde minister Adema een subsidieregeling voor het behoud van het graslandareaal in Nederland. De opengestelde regeling heeft als hoofddoel boeren stimuleren het areaal grasland gelijk te houden aan voorgaande jaren. Tegelijkertijd voorziet de regeling in een tijdelijke tegemoetkoming van een deel van de extra kosten die melkveehouders maken voor bijvoorbeeld de extra mestafzet als gevolg van de afschaling van de derogatie.

Aanvragen derogatie kan vandaag al
Boeren die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de boer over een derogatievergunning voor 2023 beschikt. Het aanvragen van een derogatievergunning kan van 2 maart tot en met 7 april. Om de derogatievergunning op tijd in bezit te hebben, roept de minister boeren op de derogatie zo snel mogelijk aan te vragen.

Uiterlijk 1 juli duidelijkheid
Het aanvragen van subsidie is voorzien van 1 tot en met 30 juni. De uiterlijke datum waarop boeren uitsluitsel krijgen over de derogatievergunning is vastgesteld op 1 juli. „In de planning valt alles goed samen”, benadrukt de woordvoerder van LNV. „We hopen dan ook dat alle boeren op tijd derogatie aanvragen.”

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden