Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst | LTO: schadevergoeding bufferstroken maakt weinig kans

Boeren die compensatie vragen van de overheid voor de bufferstroken die zij moeten inrichten, maken daar weinig kans op. Dat blijkt uit een onderzoek door juristen in opdracht van LTO Nederland.De invoering van bufferstroken in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking betekenen bijna altijd dat wordt ingeleverd op het productievermogen van het betrokken perceel.

Vakgroep LTO Akkerbouw en vollegrondsgroente heeft Hekkelman Advocaten daarom gevraagd een juridische verkenning op te stellen naar de vraag of er sprake is van een ‘individuele en buitensporige last’. In dat geval zou schadevergoeding of compensatie aan de orde kunnen zijn.

Vertrouwensbeginsel
Ook kan er sprake zijn van schending van het vertrouwensbeginsel als bijvoorbeeld een bollenteler al gewas in de grond had zitten voor de aankondiging van de regeling op 2 december van het vorig jaar. Volgens jurist Paul Bodden van Hekkelman Advocaten, die voor het onderzoek werd ingeschakeld, maken beide aangrijpingspunten weinig kans.

Lees ook: Bufferstroken en vanggewassen op zand- en löss pas in 2024

‘Het komt erop neer dat de gevolgen van milieumaatregelen, die zijn ingegeven door een Europese richtlijn, meestal voor risico van de ondernemer komen’, geeft Bodden aan. Hij verwacht dat slechts in een bijzonder individueel geval een procedure toch zinvol kan zijn.

‘Dat kan als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte van de ondernemer. Daar zijn wel voorbeelden van te vinden in de jurisprudentie, maar ook dan is het nog lastig om schade te verhalen op de Staat.’

Breed onrecht
Voorzitter Tineke de Vries van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente merkt op dat het gevoel van onrecht breed leeft onder akkerbouwers over de generieke maatregel van de bufferstroken. ‘Zeker als je je realiseert dat de stroken relatief weinig bijdragen aan het bereiken van milieudoelen.’

Daarom is het volgens haar zaak snel een doorkijk te maken naar het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn. ‘We kunnen dan samen met LNV een plan maken waarin we de doelen voor waterkwaliteit halen. Ook moeten er instrumenten komen waarmee ondernemers zelf op doelen kunnen sturen in plaats van te worden geconfronteerd met generieke maatregelen. Dat proberen we nu via het Landbouwakkoord te realiseren.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden