Skip to content

Artikel Kontakt: Subsidies molens Zuid-Holland verlengd tot en met 2023

REGIO • De Subsidieregeling molens Zuid-Holland is verlengd tot 1 juli 2023. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hier op 23 juni toe besloten. Eigenaren van de 225 molens in Zuid-Holland kunnen de komende jaren weer subsidie aanvragen voor regulier en groot onderhoud, evenals voor de draaipremies.

Gedeputeerde voor cultuur en erfgoed Willy de Zoete: “Molens zijn al eeuwenlang markante herkenningspunten in ons Hollandse landschap. Als industrieel erfgoed het bewaren waard als voorbeeld van duurzaam Hollands technisch vernuft.”

Groot onderhoud
Voor groot onderhoud is in de komende vier jaar jaarlijks 500.000 euro beschikbaar. In het afgelopen jaar zijn er subsidies voor groot onderhoud verstrekt aan twee molens aan de Kinderdijk, aan de Westveense Molen in Woerdense Verlaat, aan de Boterhuismolen in Warmond, aan de Broekmolen in Streefkerk, aan De Rooie Wip in Hazerswoude-Dorp en aan de Kagermolen in Kaag.

Nieuwe aanvragen voor een subsidie voor groot onderhoud aan de molen kunnen worden ingediend vanaf 1 augustus tot en met 30 september.Wijzigingen subsidiebepalingen ten behoeve van groot onderhoud.

De regels voor groot onderhoud heeft een tweetal wijzigingen ondergaan ten opzichte van de voorgaande jaren. Het gehanteerde subsidiepercentage is verhoogd tot 60% en de uitvoeringstermijn van de gesubsidieerde werkzaamheden is verlengd naar twee jaar.

De eerste wijziging is bedoeld om eigenaren tegemoet te komen die meerdere malen te kennen hebben gegeven moeite te hebben om de cofinanciering rond te krijgen. De tweede wijziging geeft de bedrijven, die zich bezighouden met de uitvoering, meer ruimte om de werkzaamheden in te plannen en uit te voeren op de daarvoor meest geschikte tijdstippen.

Draaipremies
Ten aanzien van de subsidie voor regulier onderhoud en de draaipremies verandert er niets. Bijna alle Zuid-Hollandse moleneigenaren vragen subsidie aan voor regulier onderhoud aan hun molenbezit. De draaipremie werkt als een goede stimulans voor vrijwillige molenaars om hun molen zoveel mogelijk te laten draaien. Dit is essentieel voor de instandhouding van de molen. Bovendien verlevendigen de draaiende molens het landschap in Zuid-Holland op bijzondere wijze.

De provincie blijft de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het rijk aanvullen met een subsidiepercentage van 38%, door middel van een subsidie voor regulier onderhoud. Subsidieaanvragen voor een periode van zes jaar kunnen vanaf 1 september tot en met 30 november in het jaar voorafgaande aan deze periode bij de provincie worden ingediend.

Draaipremies kunnen worden aangevraagd tussen 1 januari en de laatste dag van februari.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden