Skip to content

Artikel Kontakt | Molenlanden werkt samen met partners aan RES 2.0

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft samen met Gorinchem, de provincie en Waterschap Rivierenlanden een bestuursovereenkomst gesloten om te werken aan RES 2.0.

In die bestuursovereenkomst staat dat windmolens op Avelingen niet de voorkeur hebben van Gorinchem en dat zij samen met de genoemde partners onderzoeken of die kunnen komen bij de reeds vergunde locaties van de Groote Haar ten noordoosten van het klaverblad bij Gorinchem en bij Giessenburg.

De minister van Economische Zaken heeft de afspraak vanuit het Klimaatakkoord om per 1 juli 2023 in iedere RES-regio een RES 2.0 vast te stellen, inmiddels laten vervallen. In een Kamerbrief omschrijft minister Micky Adriaansens dat de regio’s uiterlijk op 1 juli 2023 een RES Voortgangsdocument dienen op te sturen. Voor de gezamenlijke verkenning naar een of meer alternatieve windlocaties binnen de RES-regio Alblasserwaard wordt uiterlijk tot eind 2023 uitgetrokken.

Mochten er voor eind 2023 geen reële alternatieve locaties gevonden worden waarmee het windbod kan worden gerealiseerd, dan zal de verkenning van locatie Avelingen worden hervat. De gemeente Molenlanden benadrukt dat het bij de RES niet alleen gaat over het vinden van locaties voor windenergie, maar ook over het uitvoeren van een ambitieus programma zon-op-dak, energiebesparing, het goed programmeren van netcapaciteit en aanjagen en adopteren van innovaties.

Er is dus werk aan de winkel voor Molenlanden en de andere partners binnen de RES. Mocht de gezamenlijke zoektocht in RES Alblasserwaard leiden tot reële alternatieve windlocaties, dan zullen de vier betrokken volksvertegenwoordigingen een RES 2.0 dienen vast te stellen.

Om inspiratie op te doen en het gezamenlijke gesprek over windenergie op gang te brengen, gaan de gemeenteraadsleden van Molenlanden en Gorinchem op 17 februari op excursie naar een windpark van energiecoöperatie Betuwewind. Deze energiecoöperatie wordt gezien als een geslaagd voorbeeld van goede participatie en lokaal eigendom.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden