Skip to content

Artikel Kontakt | Cursus over het onderhouden van boerderijen

REGIO • Boerderij & Erf Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden organiseert binnenkort een cursus met als thema ‘Boerderijen onderhouden’.

De stichting heeft als doel het behoud en de ontwikkeling te bevorderen van boerderijen en erven in hun werkgebied. Deze cursus draagt daaraan bij.

De cursus is opgezet om de eigenaren van met name historische boerderijen van goede en bruikbare informatie te voorzien over restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is het niet relevant of de boerderij nog agrarisch wordt gebruikt of inmiddels woonboerderij is. En het is ook niet van belang of de boerderij formeel als (rijks- of gemeentelijk-) monument is aangewezen. Elke boerderij is feitelijk een markant pand in de landschappelijke omgeving.

De cursus is voor alle typen boerderijen nuttig en toepasselijk. Deze is dan ook niet alleen bedoeld voor de doelgroep boerderij-eigenaren;
ook andere geïnteresseerden en zij die beroepsmatig zijn betrokken bij boerderijen, zoals medewerkers van architectenbureaus en bouwkundige bureaus, zijn welkom.

De cursus beslaat zes avonden en hierin komen onder meer de volgende thema’s aan de orde: funderingen, metsel- en voegwerk, houtconstructies, rieten daken, verduurzaming en installaties, boerenerven en -tuinen en wet- en regelgeving rond monumenten.

De kosten voor deelname zijn 100 euro voor alle avonden. De cursus wordt georganiseerd op woensdag 8 februari, dinsdag 14 februari, woensdag 22 februari, dinsdag 7 maart, dinsdag 14 maart en woensdag 22 maart 2023. De cursuslocatie is Dorpshuis De Krooshof aan de Sidewende 1 te Zijderveld. Elke avond begint om 20.00 uur en eindigt omstreeks 22.30 uur.

Vanwege de grootte van de ruimte is het aantal deelnemers beperkt. Opgeven kan via secretariaat@boerderijenerf.nl.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden