Skip to content

Artikel Kontakt | Gedeputeerden Rijkaart, Van Leeuwen en Potjer bezoeken boer en natuur in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Drie gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland brachten vrijdag een werkbezoek aan de Alblasserwaard: Frank Rijkaart, Mariëtte van Leeuwen en Berend Potjer.

Bij dit bezoek stond de verbinding tussen de agrarische sector en de natuur centraal: hoe biedt dit boeren en provincie kansen voor het realiseren van natuuropgaven? Al enkele jaren wordt er intensief samengewerkt tussen provincie Zuid-Holland, gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland, agrariërs en natuurorganisaties.

Na ontvangst op de boerderij van Jasper Meerkerk in Nieuw-Lekkerland werden twee projecten bezocht: een pilot met water-infiltratie bij melkveehouder Antonie Heijkoop in Streefkerk en een kadeversterking bij het Achterwaterschap aan de Zijdeweg, waarbij door het waterschap gekeken wordt of er gelijk ook natuurontwikkeling kan plaatsvinden.

Waterinfiltratie
Antonie Heijkoop past samen met de provincie vier maanden per jaar waterinfiltratie toe op een stuk van zijn land. “Ik hou gewoon van weidevogels en help graag mee om te zorgen dat het gebied zo voor hen aantrekkelijk blijft.”

Volgens boer Cees de Jong vinden experimenten met plas-dras op verschillende plekken in de Alblasserwaard. Waterinfiltratie is daarnaast goed om bodemdaling tegen te gaan. Heemraad Kees Romijn licht toe: “we hebben recent een nieuw peilbesluit genomen waarin we de bestaande functies in het gebied faciliteren en tegelijkertijd niet overal meer volledig verlagen, met de opgetreden bodemdaling. Wij werken graag verder aan de uitrol van de waterinfiltratiesystemen, waarmee ook bodemdaling wordt tegengegaan.”

Worstelen
Gedeputeerden Berend Potjer, Mariëtte van Leeuwen en Frank Rijkaart vonden het een geslaagd bezoek. Frank Rijkaart geeft aan dat hij uitkijkt naar de toekomstige samenwerking.

En Mariëtte van Leeuwen nodigde boerenwerkgroepen die worstelen met de opgaven uit contact met haar op te nemen: “We horen deze dingen graag van jullie.”

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden