Skip to content

Artikel Kontakt | Ooievaarsfonds helpt projecten in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

GROOT-AMMERS • Initiatieven op het gebied van onder andere natuur en cultuur in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen sinds kort financiële steun krijgen van het Ooievaarsfonds.

Het Ooievaarsfonds is opgezet door de Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesveld in Groot-Ammers. Voorzitter Lisanne Addink: “Ons belangrijkste doel is: projecten in de regio een boost geven met een financiële impuls. Het gaat om initiatieven op het gebied van natuur, cultuur, verduurzaming, agro-toerisme en de daarmee samenhangende educatie. Op 2 november vindt de officiële start van het fonds plaats, in combinatie met de presentatie van een boek over 250 jaar De Jonge Sofia. Het Ooievaarsfonds heeft dit boek mede mogelijk gemaakt.” De Jonge Sofia is een Korenmolen op het terrein van de Avonturenboerderij in Groot-Ammers.

Aanvragen
Via de website van de nieuwe stichting kunnen initiatiefnemers een aanvraag doen. “Het mag ook een idee zijn, als het maar concreet is. De aanvrager moet uitleggen hoe het project bijdraagt aan de regio. Het bestuur beoordeelt of het past binnen onze doelstellingen. In het stichtingsbestuur zitten Sjoerd Veerman, Pim Lodder, Sjaak Kreeft, Rosanne Schliessler en ikzelf. Als aanvragen heel specialistisch zijn kunnen we experts inschakelen om ze te beoordelen. Het is onze ambitie om per project vrij grootschalige steun te verlenen, dan kan de aanvrager een grote slag maken.”

Avonturenboerderij
Het fonds wordt gevoed door onder andere een afdracht van de Avonturenboerderij. Van elk entreekaartje gaat een klein percentage naar het fonds. “Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een bakker voor elk verkocht brood een cent wil inleggen. Of dat een aannemer per verkochte woning een afdracht doet. Onze stichting heeft zelf een stuk grond verkocht en de opbrengst daarvan in het fonds gestort. Het is onze ambitie om jaarlijks een ton uit te keren.”

Gesteunde projecten
Het Ooievaarsfonds heeft inmiddels drie projecten ondersteund. Naast het boek over De Jonge Sofia zijn dat de Stichting Polderbos en de Stichting Leerdam Glas. “De stichtingen kregen ieder 15.000 euro. Stichting Leerdam Glas kreeg het geld om het glasblaasvakmanschap te blijven ondersteunen; dit ambacht dreigt langzaam te verdwijnen. Stichting Polderbos is een project bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan, waar een voedselbos en een herinneringsbos gecreëerd worden. Het boek over De Jonge Sofia is te koop bij de Avonturenboerderij. De opbrengst van de verkoop gaat terug in de pot van het fonds.”

Het adres van de site is: www.ooievaarsfonds.nl

Bron: het Kontakt/ Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden