Skip to content

Artikel Boerderij: Extra maatregelen voor derogatie op komst

Er komt een pakket van extra maatregelen bovenop het ingediende 7e actieprogramma om de derogatie op de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij zeker te stellen.

Dat schrijven de ministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ingrijpende maatregelen

De ministers zeggen dat het gaat om ingrijpende maatregelen. Ze achten die echter noodzakelijk “om te voorkomen dat we in een situatie terecht komen waarin de Europese Commissie ingrijpt omdat Nederland niet aan zijn verplichtingen voldoet. Daarbij komt dat een situatie waarin Nederland geen derogatie wordt verleend onwenselijk is, omdat dit zal leiden tot een verdere verslechtering van de waterkwaliteit waardoor we mogelijk nog drastischer maatregelen zullen moeten nemen om de doelen te halen.”

Procedure verlenging derogatie stilgelegd

De Europese Commissie heeft de procedure voor de verlenging van de derogatie – dit begin dit jaar formeel zou moeten ingaan – stilgelegd, omdat het actieprogramma de doelen voor verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater niet haalt. De Europese Commissie wacht op nieuwe maatregelen van het kabinet.

Daarbij gaat het om de realisering van bufferzones in beekdalen in het oostelijk en zuidelijk landgebied, maatregelen in de akkerbouw om de waterkwaliteitsdoelen te behalen, het schrappen van productierechten bij de op- en uitkoop van veehouderijbedrijven en een omslag naar een grondgebonden melkveehouderij. De ministers willen de aanvulling op het actieplan in februari klaar hebben en indienen bij de Europese Commissie.

In juni duidelijkheid

Het streven is nog steeds om in juni duidelijkheid te hebben over de derogatie. Op 17 maart is de eerstvolgende gelegenheid om in het Nitraatcomité de plannen te presenteren en te zorgen dat de Europese Commissie weer doorgaat met de procedure voor de derogatieverlening.

Als de tijdsplanning aan de hand van de vergaderingen van het Nitraatcomité loopt, zal pas in september duidelijk zijn of en hoe de derogatie wordt toegekend. De ministers willen de Europese Commissie op dat punt tot meer snelheid bewegen.

Nederland is niet het enige land waar de derogatieverlening onder drukt staat, aldus de ministers. Verschillende landen zijn al door de Europese Commissie in gebreke gesteld en er worden procedures gevoerd tot het Europese Hof van Justitie. “Nederland is niet uniek in de moeilijke situatie waar we nu in zitten als het gaat om het verkrijgen van derogatie voor de Nitraatrichtlijn.”

LTO onaangenaam verrast

LTO Nederland is onaangenaam verrast. Voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat de kabinetsplannen in Brussel het vertrouwen zou moeten geven “dat we serieus verder gaan met de verduurzaming. Uit de berichtgeving van het ministerie kunnen we echter concluderen dat de Europese Commissie nogal wat vragen heeft.”

Van der Tak zegt dat de uitwerking van de kabinetsplannen zorgvuldig en gedegen moet gebeuren, “anders komt er geen draagvlak voor de plannen en kent de transitie een valse start.”

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden