Skip to content

Artikel Agraaf: Twijfel over nauwkeurigheid rekenmodellen stikstof in Zuid-Hollandse Staten

Gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) kreeg woensdag tijdens commissie-overleg in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een keur aan kritische vragen op haar afgevuurd naar aanleiding van het ingediende Gebiedsplan Stikstof. Volgens de gedeputeerde in het stikstofaanpak ingewikkeld waardoor er nog weinig stappen zijn gezet.

Vooral statenlid Jaco Kastelein (CDA) was erg kritisch op de provinciale stikstofaanpak. Hij gaf aan dat hij zich zorgen maakte om de herkomst van de stikstofcijfers die er nu liggen. In het plan zag hij fouten in de natuurdoelanalyses. Hij stelt dat daar vooral kennis uit de directe omgeving van een gebied gebruikt moet worden.

Hij vindt dat de gedeputeerde als eerste moet zorgen voor meer draagvlak voor de plannen. „Leg het ecologenrapport voor aan gebieds-experts. Die filteren de fouten er zo uit”, hield Kastelein de gedeputeerde voor. Hij vindt dat de herkomst van stikstof inzichtelijk moet worden en vindt het gek dat Tata en diverse cacaofabrieken in de regio geen volledige vergunning hebben. „Gaan we die bedrijven stilleggen”, vroeg hij zich af.

Objectieve parameters

Statenlid Erwin Hoogland (VVD) viel zijn CDA collega bij. Hij sprak over rekenmodellen met grote onnauwkeurigheid. “We meten nog heel weinig. We willen wel heel snel met het stikstofbeleid maar daardoor wordt het een uit te voeren beleid dat ongefundeerd is.”

Hoogland zou graag objectieve parameters gebruiken. „Want, wat beïnvloedt nu eigenlijk de natuurkwaliteit?” Hij wil geen maatregelen invoeren waarvan het effect niet bekend is. Hoogland pleit voor inzetten op innovaties en ziet weinig in het afschaffen van agrarische ondernemingen in Zuid-Holland.

Veestapel halveren

De linkse politiek staat er anders in. De PvdD wil graag de veestapel halveren. Statenlid Carla van Viegen van de partij ziet niets in andere voermethodes. Ze ziet dat als een vorm van dierenmishandeling. De partij denkt dat 10 procent van verworven gronden prima voor woningbouw aangewend kan worden.

Statenlid Robert Klumpes (GL) wil snel versterking van de natuur. Hij wil daar harde keuzes in maken, maar in tegenstelling tot de PvdD noemt hij ook niet agrarische uitstoters, zoals Schiphol en Tata teel. De PvdA ziet vooral kansen in een groter areaal biologische landbouw.

Kalkoen

De agrarische sector kwam er in het debat niet zo slecht af. Statenlid Ewald Kegel (FvD) hekelde de onbetrouwbaarheid van de rekenmodellen terwijl Henk de Vree (PVV) denkt dat het opofferen van de landbouw een slechte zaak is.

VVD’er Hoogland haalde de makers van het rapport en hun achtergrond erbij. „Een rapport over natuurdoelen opgesteld door ecologen is hetzelfde als een kalkoen die bepaald wat er gegeten wordt met kerst.”

Hoofddoel

Gedeputeerde Baljeu geeft aan dat het stikstofdossier ingewikkeld is en dat er daarom nog weinig stappen gemaakt zijn. „We willen weten welke bronnen in welk gebied een rol spelen. We moeten dan niet alleen kijken naar landelijke maar ook naar gebiedsgerichte piekbelasters.”

Ze stelt dat het college een vitale agrarische sector wil. „Dat kan via innovaties, opkopen of een andere manier van bedrijfsvoering.” Ze sluit af met de opmerking dat er gekeken moet worden naar meerdere doelen. „Wat is er nodig? Het hoofddoel is het in stand houden van de natuur, maar we moeten wel kunnen wonen en ondernemen.”

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden