Skip to content

Artikel Agraaf: Weidevogelman: Stalmest, het gouden goedje?

We zien nog veel gruttokuikens her en der en wat is die wisselvallige Hollandse zomer toch goed voor ze! Je ziet ze goed wormen eten en dat is een vette prooi! Met dit weer en de gunstige effecten hoef je momenteel niet veel bijzonders te doen voor de vogels.

Misschien ga je straks nog ruige mest uitrijden op de laat gemaaide percelen. Dat levert dan nog een extra wormpje op voor de groepen kieviten en de gruttokuikens, maar ook voor spreeuwen en doortrekkende kemphanen.

Nu we het er toch over hebben, ruige stalmest is fijn spul om weidevogels (vooral in het voorjaar) een handje te helpen met de beschikbaarheid van regenwormen: die komen er graag van snoepen en zitten dan dus lekker hoog en bereikbaar voor de vogels.

Fijn spul, een mooi onderdeel van de kringloop op je bedrijf. Maar, het is goed om te weten dat het meestal niet vrij is van ongerechtigheden. De basis van stalmest is meestal aangekocht stro en daar blijken residuen van gewasbeschermingsmiddelen in te zitten die bij die teelt werden gebruikt. Bij onderzoek werden in stro residuen gevonden van middelen tegen schimmels, onkruiden en insecten (o.a. luis). In gangbaar stro ging het om gemiddeld 17 verschillende middelen, waarvan vier met een vrij hoge concentratie. Dat waren meestal de middelen die in de teelt werden gebruikt. Biologisch stro bevat ook wat residu, maar in heel lage concentraties en van minder verschillende middelen.

‘ruige stalmest is fijn spul voor weidevogels’

Op je eigen bedrijf gebruik je misschien ontwormingsmiddelen waarvan resten in de mest belanden en middelen voor vliegenbestrijding in de stal. Tijdens opslag op de mesthoop vinden er omzettingen plaats en breken stoffen af. Maar desondanks bevat stalmest nog steeds een portie van die ongewenste stoffen. Waar de ondergrens precies ligt weten we nog niet, maar het gaat om stoffen die bekend staan om negatieve effecten op bodemleven en insecten. En dat is het voedsel voor weidevogels en hun kuikens, dus indirect heeft het aangevoerde stro in de kringloop van het bedrijf invloed op dat voedselaanbod. Goed om erover na te denken en er eens vragen over te stellen aan je fouragehandelaar. Je kunt ook aan alternatieven denken zoals rietstrooisel, biologisch strooisel of Miscanthus (olifantsgras) wat je zelf ook zou kunnen telen.

Tips

  1. Volg de grutto’s die al vertrokken zijn op hun indrukwekkende reis via deze link.
  2. Kijk waar de laatste grutto’s zitten op je bedrijf en gebruik ze als inspiratie om te bedenken wat je ze volgend jaar op die plekken nog kunt bieden: kruidenrijke stroken langs hoogwatersloten, slikkige kantjes, greppel plasdras (ook nu nog behulpzaam trouwens!)

Even voorstellen

Weidevogelman is mijn naam en ik ben dol op weidevogels. Ik observeer ze al mijn hele leven en zit vol met kennis over deze fascinerende diertjes. Daar deel ik graag van uit om je van praktische tips en weetjes te voorzien, die helpen om de weidevogel als onderdeel van de bedrijfsvoering te zien. Met bewondering heb ik naar mijn oom De Weideman gekeken. Hoe hij melkveehouders met zijn kennis en kunde vooruithielp om beter te beweiden. Die ambitie heb ik ook voor het weidevogelbeheer…. En er is nog zoveel kennis uit praktijk en wetenschap die onbenut blijft!

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden