Skip to content

Artikel Agraaf: Provincie Utrecht wilt asbestsanering versnellen; ‘Geen asbestdaken meer in 2030’

Provincie Utrecht wil in 2030 af zijn van asbestdaken. Om dat te bereiken heeft ze een nieuw programma ‘Asbestdaken op nul in 2030’ opgesteld. In het programma is aandacht voor de combinatie asbestdakvervanging met zonnepanelen bij bedrijven en uitbreiding van de stimulering voor sloop van vrijkomende agrarische bebouwing.

Met het programma wordt gestreefd naar een toename van de jaarlijkse saneringsomvang tot 500.000 m² in 2024. Voor deze activiteiten wordt ruim 2,5 miljoen euro voor de komende drie jaar uitgetrokken, waarvan ruim de helft al is bestemd voor de inzet van plattelandscoaches. Er komt geen nieuwe subsidieregeling voor eigenaren van asbestdaken. Wel komt er een leningregeling voor mensen met een kleine beurs; iedereen moet asbest kunnen verwijderen.

Geen verbod

In 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel verworpen dat voorzag in een verbod op asbestdaken na 2024. In 2020 is een samenwerkingsverband van ministeries, provincies, gemeenten en bedrijven opgericht om, ondanks het verworpen verbod, door te gaan met stimulering van de aanpak van asbestdaken. Het Utrechtse programma “Asbestdaken op nul in 2030” sluit hierop aan.

Gedeputeerde Rob van Muilekom (PvdA): „In de provincie Utrecht liggen nog ongeveer 35.000 asbestdaken, klein en groot in woongebieden en op het platteland. In totaal hebben deze daken een oppervlakte van bijna 4 miljoen m². De meeste daken zijn meer dan 40 jaar oud en verweren door weersinvloeden. Hierdoor komen ieder jaar meer asbestdeeltjes los en verspreiden zich in onze leefomgeving. En dit is zeer slecht voor onze gezondheid. Als we in het huidige saneringstempo doorgaan duurt het nog wel 20 jaar voordat alle asbestdaken verdwenen zijn en dat moet wat mij betreft echt sneller!”

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden