Skip to content

Artikel Agraaf: Utrecht zoekt boeren voor natuurbeheer na toezegging van miljoenen

De provincie Utrecht reserveert 12 miljoen euro voor meer natuur in landelijk gebied. Boeren kunnen subsidie krijgen voor de aanleg en het onderhoud van de natuur op hun perceel. De plannen zijn volgens de provincie met brede steun tot stand gekomen.

Zo steunen LTO en de agrarische collectieven in de provincie de investering. De Provinciale Staten heeft inmiddels ingestemd met de investering en het plan erachter, dat de Groene Contour heet.

Balans

Utrecht wil met het plan de natuur in de provincie versterken. „We werken gezamenlijk verder aan het versterken van de natuur en de biodiversiteit in de provincie”, zegt gedeputeerde Hanke Bruins Slot. „Utrecht werkt aan een goede balans tussen natuur, landbouw en water. Met de nieuwe plannen maken we het combineren van onder meer landbouw met natuur nog beter mogelijk. De inzet is een gezonde en groene provincie waar iedereen ook in de toekomst van kan genieten.”

Houtwallen

Boeren (en andere landeigenaren en natuurorganisaties) kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van landschapselementen (bijvoorbeeld houtwallen en kleine bosjes) en natuurvriendelijke oevers. ‘Deze bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In uiterwaarden kan ook natuur gerealiseerd worden, door deze gebieden in te richten voor planten en dieren die goed gedijen langs rivieren’, schrijft de provincie.

Om de plannen van de Groene Contour te laten slagen, zoekt de provincie landeigenaren die natuur aan willen leggen op een (klein) stuk land. Boeren kunnen zich melden via het subsidieloket van de provincie Utrecht.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden