Skip to content

Artikel AD: Vleermuizen spotten! Onderzoeker Wiegert Steen neemt geïnteresseerden mee op vleermuizenjacht

Ecoloog en vleermuisonderzoeker Wiegert Steen gaat vrijdag 27 augustus met belangstellenden op jacht naar vleermuizen. Hij doet dit op uitnodiging van Natuur en Vogelwacht De Vijfheerenlanden die samen met hem wil laten zien hoe nuttig deze vlugge vliegers zijn.

De ontdekkingstocht wordt gehouden in en rond De Schaapskooi in Hei- en Boeicop. Steen, die ook verbonden is aan de Liniewacht, geeft eerst een presentatie over het leven van de vleermuis. Stichting Liniewacht beheert en onderhoudt groepsschuilplaatsen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Fort Vuren en Fort Everdingen. In de militaire bouwwerken hebben vleermuizen onderdak gevonden.

De stichting wil vleermuizen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, omdat de ervaring leert dat sommige mensen bang zijn van de beestjes. Vleermuizen hebben echter meer te vrezen van mensen, onder meer omdat huizen steeds meer geïsoleerd worden. Hierdoor verdwijnen voor de zoogdieren belangrijke overnachtingsplekjes.

Naar buiten

Na de uitleg neemt Steen zijn gezelschap mee naar buiten. Met behulp van een detector die het ultrasone geluid van de vleermuizen hoorbaar maakt, worden de dieren gespot. Wie mee wil, moet zich vooraf aanmelden via arinabogerd@live.nl.

Vrijdag 27 augustus, vanaf 19.30 uur, De Schaapskooi, Overboeicop 15, Schoonrewoerd. Deelnamekosten 3,50 euro.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden