Skip to content

Artikel AD | Schade door Zuid-Hollandse wilde dieren in acht jaar tijd vertienvoudigd

Wilde dieren richten steeds meer schade aan aan landbouwgewassen in Zuid-Holland. De afgelopen acht jaar is de schade voortdurend gestegen. In 2023 betaalde de provincie boeren 7,2 miljoen euro schadevergoeding, ruim tien keer zo veel als in 2015.

Dat ligt overigens bepaald niet alleen aan de vraatzucht van dieren, erkent gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks-PvdA) in een brief aan provinciale staten. Ook de gestegen prijzen van gewassen en gras spelen een belangrijke rol.

Daarbij komt dat boeren de provincie steeds beter weten te vinden om schade te claimen. Het wordt alleen maar erger, vreest Potjer: door veranderde landelijke regels kan sinds kort ook schade door kraaien, kauwtjes en houtduiven bij de provincie gedeclareerd worden.

Ruim de helft van de schade, 4,4 miljoen euro, wordt veroorzaakt door grauwe ganzen. Potjer hoopt dat bedrag te beperken door het aantal dieren te verminderen. Daarbij wordt vooral gemikt op ganzentroepen die het hele jaar door een goed onderkomen vinden op de Zuid-Hollandse weilanden.

Knobbelzwaan
De provincie zou dolgraag ook knobbelzwanen afschieten, want die waren afgelopen jaar goed voor acht ton aan schade. Vooralsnog mag dat echter niet, want de Raad van State vindt het onaanvaardbaar dat ook kleine zwanen het slachtoffer worden van deze jacht. Kleine zwanen en knobbelzwanen vormen vaak samen groepen en zijn dan lastig uit elkaar te houden. De Raad van State heeft ook de jacht op de smient verboden. Die soort was afgelopen jaar goed voor een half miljoen aan schade.

Verder betaalde de provincie boeren 234.000 euro schadevergoeding, omdat grote groepen meerkoeten weilanden kaal vraten. Dat bedrag is opmerkelijk, want over het hele land bezien richten deze dieren ‘slechts’ drie ton aan schade aan.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden