Skip to content

Werkgroep Duurzame landbouw

Hoe onlosmakelijk is de landbouw met onze streek verbonden! Ze is bepalend voor landschap, sociologie, economie en het vormt zelfs mede onze identiteit. De WAV (Werkgroep Duurzame landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard Vijfheerenlanden), met boeren- en burgerleden, wil zich inzetten voor het behoud van de landbouw in onze regio. En meer: de landbouw moet ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze lokale én aan onze mondiale maatschappij.

Die maatschappij binnen en buiten de regio is dynamisch, open, steeds in beweging en er worden volop kritische vragen gesteld. Serieuze vragen vereisen een serieus antwoord. Structurele gesprekken zijn daarom vereist, binnen de boerengemeenschap zelf en ook tussen de boeren en de rest van de maatschappij.

De WAV neemt enerzijds initiatieven om de vereiste dialoog vorm te geven. Anderzijds is de WAV volop met de inhoud bezig. De grenzen aan de groei zijn namelijk overschreden. Wat zijn de (nieuwe) punten aan de horizon waar we als landbouw in onze maatschappij, in onze regio, heen willen? Hoe gaan we daar heen?

Lokaal handelen, mondiaal denken is al jarenlang ons motto.


ESSENTIËLE DISCUSSIEPUNTEN ANNO 2020

  1. Landbouw is een van de veroorzakers van de klimaatsverandering én belangrijk om de verandering te temperen.
  2. Het veenweidegebied van o.a. onze regio is cruciaal. Hoe leggen we CO2 vast en beperken we de bodemdaling?
  3. Hoe kunnen we minder energie gebruiken bij productie en verwerking?
  4. Hoe spelen boeren en burgers gezamenlijk in op de trend naar gezond voedsel uit de regio?
  5. Betekent minder export van voedsel meer kansen voor boeren in met name Afrika?

We ontmoeten elkaar om samen kennis te verwerven, te delen, vaardigheden aan te leren en, niet in het minst, inspiratie op te doen. Het gaat nu meer dan ooit om het samen optrekken van zoveel mogelijk boeren en burgers. Welkom!

 

Dat Albert Heijn en de zuivelindustrie melkveehouders voorschrijven hoe ze moeten produceren en dat ze een bodemcursus moeten volgen, wijst op het einde van het boerensprookje ‘Laat ons maar produceren, milieuproblemen lossen we wel op aan het eind met technische maatregelen’. Een boervriendelijk beleid komt pas als boeren vriendelijk zijn voor de natuur. Dit biedt kansen voor melkveehouders in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De veen- en de klei-op-veen- bodem geeft ze een voorsprong om te produceren met lage input van stikstof en krachtvoeders. – Kees van Gaalen (WAV)

Back To Top
Lid worden