Skip to content

Wereldvoedseldagviering 2017

De wereldvoedseldagviering 24 oktober 2017 in de Schaapskooi van Schoonrewoerd was bijzonder. Allereerst werd de Frits Kool prijs in het leven geroepen. Frits, overleden in augustus jl, was zelf geïnspireerd en inspireerde op zijn beurt weer anderen. Mondiaal denken en lokaal handelen was het motto dat Frits op allerlei manieren in de praktijk probeerde te brengen en ook bracht. Na zijn dood willen we mensen die in dezelfde geest initiatieven ontwikkelen, stimuleren door hen een prijs toe te kennen. In april 2018 zal de eerste tweejaarlijkse uitreiking plaatsvinden.

De wereldvoedselavond was ook bijzonder omdat Professor Klaas van Egmond, milieuwetenschapper uit Utrecht, een boeiend betoog hield met als titel: duurzaamheid en voedselvoorziening. Hij ging uitgebreid in op een veelomvattend waardenpatroon:

Materialistische en geestelijke waarden staan hier tegenover elkaar (onder versus boven), evenals een gerichtheid op de ander versus op zichzelf (links versus rechts).

Een belangrijke les die Van Egmond zijn publiek leerde was dat (duurzame) ontwikkeling over die waarden gaat. Welke maatschappij willen we zijn? Wie willen we zijn? Je ontwikkelt wat je van waarde vindt en in de richting die je waardevol vindt. In het midden van het schema (en van Aristoteles) zijn de eenzijdige extreme waarden van de buitenkanten in balans, daar is een goed evenwicht. Daar is ook een duurzame ontwikkeling te vinden.

In onze huidige maatschappij zie je een overheersing van het individu, van het materialistische en daarmee een doorgeslagen dominantie van het geld. Door weer naar het midden te bewegen, naar de ander en naar het geestelijke, kan het tij gekeerd. Soevereiniteit is daarin een belangrijk begrip, ook op het terrein van voedsel. Mensen hebben, als ze soeverein zijn, recht op hun eigen grond en op voedsel van die eigen grond. Dat is heel wat anders dan voedselzekerheid, waarbij het voedsel eventueel van ver elders aangevoerd wordt en de eigen grond mogelijk verkocht is.

Het waardenpatroon als een denkkader op alle mogelijke terreinen. Klaas van Egmond wist zijn publiek niet alleen te boeien, maar ook te inspireren. Meer weten? Zie https://www.klaasvanegmond.nl/

Back To Top
Lid worden