Skip to content

Wel 97 bijensoorten zoemen in en rondom groen Gorinchem

Onderzoekster Linde Slikboer, heeft in Gorinchem 97 bijensoorten ontdekt. ,,Heel verrassend!”

Anja Broeken 16-12-18, 10:07

Gewapend met een vlindernet liep de onderzoekster van het Kenniscentrum van Stichting EIS in april, mei, juni en augustus door Gorinchem. Ze speurde naar de bijen op de stadswallen, op volkstuinencomplex Oostgracht en in het landschapspark bij De Donken. In opdracht van de gemeente Gorinchem, die op aandringen van natuuradviseur Johan Sterk geld vrijmaakte voor het onderzoek. De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg – een belangrijke leefomgeving voor de bijen – gaat in het voorjaar op de schop.

,,Ik wist niet wat ik vooraf moest verwachten”, zegt Slikboer. ,,Gorinchem is toch een stedelijk gebied. Maar deze stad heeft een bijzonder karakter. Gorinchem ligt op de scheiding van zand- en kleigrond en ook nog eens middenin het rivierengebied. Die diversiteit aan grondsoorten zorgt ook voor een diversiteit aan insectensoorten, zo blijkt.”

Waarnemingen.nl
Slikboer vond 86 bijensoorten. Nog eens elf andere voegde ze toe aan haar onderzoek. De informatie haalde ze van waarnemingen.nl waar Gorcumse natuurliefhebbers hun vondsten noteerden. ,,Die elf soorten zijn ontdekt in delen van de stad die ik niet heb onderzocht. Gelukkig maar, anders had ik iets over het hoofd gezien”, zegt ze met een lach.

Van de 97 soorten staan er dertien op de zogeheten rode lijst. Hierop staan flora en fauna die met uitsterven worden bedreigd. ,,Een van die soorten is de roodrandzandbij. Deze bij wordt eigenlijk alleen nog gezien in de Biesbosch. Ze is extra kwetsbaar omdat ze een zeer selecte voedselkeuze heeft: de eerste generatie leeft op de voedingsstoffen van wilgen, de tweede generatie op die van het fluitekruid.”

Wethouder Ro van Doesburg
Het is niet alleen het landschap rond Gorinchem dat bijdraagt aan het welzijn van de bijen, benadrukt Slikboer. ,,Ook het beheer door de gemeente speelt daarin een grote rol. Ze doet over het algemeen alles wat goed is voor de bijen. Al zijn er hier en daar nog kleine verbeterpunten.’’

Die inzet levert Gorinchem in elk geval de titel Bijvriendelijke Gemeente op van Nederland Zoemt. Dit is een samenwerkingsorganisatie van meerdere natuurorganisaties, waaronder natuureducatieorganisatie IVN en Naturalis, het onderzoekscentrum van de Universiteit van Leiden.

Wethouder Ro van Doesburg onthulde het bijbehorend bordje samen met Slikboer. ,,Dit is iets om trots op te zijn”, stelde hij. Het is de intentie om over vier à vijf jaar een nieuw bijenonderzoek te starten om te zien of de soorten stand hebben gehouden.

De gemeente legt de bevindingen van Slikboer vast in haar eigen natuurdatabase die ze momenteel aan het opbouwen is. Hierin zitten gegevens die ze zelf verzamelde, maar ook onderzoeken door vrijwilligers van onder meer Gorcum Natuurlijk Groen.

Bron: AD Rivierenland/Beeld: Cor de Kock

Back To Top
Lid worden