Skip to content

Weidevogels hebben het zwaar in de regio

De kievit, grutto, veldleeuwerik, tureluur en andere weidevogels hebben het moeilijk in onze regio. Door oprukkende verstedelijking, intensievere landbouw, maar ook door natuurlijke vijanden zoals vos en kraai, zijn er steeds minder, blijkt uit het tv-programma 7 Minuten deze week.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de weidevogelstand in een halve eeuw met  zestig tot zeventig procent afgenomen.

In het tv-programma 7 Minuten komen ook initiatieven voorbij van vogelwachters, vrijwilligers en betrokken veehouders om de weidevogels te beschermen. Zo krijgen boeren subsidie als ze later maaien. Vogelwachten zijn actief om nesten op te sporen en te markeren in het veld zodat veehouders daarmee rekening kunnen houden als ze het land bewerken.

Maar ook consumenten kunnen helpen door melk te kopen van vogelvriendelijke veehouders, zegt Maurice Kruk van Natuurmonumenten in de Ackerdijkse Plassen, onder de rook van Rotterdam.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/153780/Weidevogels-hebben-het-zwaar-in-de-regio

Back To Top
Lid worden