Skip to content

Waterschap over polderwegen: Bal ligt nu bij gemeenten

Waterschap Rivierenland acht de kans groot dat de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden alsnog het beheer van polderwegen overnemen. ,,Maar de bal ligt nu bij hen.”

Volgens het waterschap is het ‘meest realistische scenario’ een overdracht in twee stappen van de in totaal 600 kilometer aan wegen. Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam hebben al gezegd het wegdek binnen hun gemeentegrenzen over te willen nemen in 2021.

Molenlanden en Vijfheerenlanden, met veruit de meeste ‘waterschapswegen’ op hun grondgebied, zouden dan in 2024 moeten volgen. ,,We wachten nu op een reactie van de besturen van de gemeenten, voordat we verdergaan met de verkenning van dit scenario’’, stelt een woordvoerder van het waterschap.

Kosten
Molenlanden en Vijfheerenlanden staan kritisch tegenover het plan vanwege de kosten die een overdracht met zich mee zouden brengen. Op dit moment betalen alle inwoners van gemeenten met wegen van het waterschap hetzelfde bedrag voor het onderhoud. Na een overdracht worden de kosten per gemeente doorberekend aan inwoners. Molenlanden stelde eerder al jaarlijks 4 tot 6 miljoen euro te moeten uittrekken als ze de wegen overneemt.

Binnen het waterschap zijn er nu zo’n acht voltijdbanen bedoeld voor het beheer van de wegen. Na een overdracht worden de gemeenten onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud, de fietspaden, duikers en bermen. Ook gladheidsbestrijding en de afhandeling van ongelukken vallen onder het beheer.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden