Skip to content

Er zitten duizend bevers in Rivierengebied, maar er is nog geen acuut risico voor de dijken

Duizend bevers telt onze regio, zo schat waterschap Rivierenland. Veel, maar ze hoeven niet te worden afgeschoten om onze dijken te beschermen.

Het is een grove schatting van waterschap Rivierenland, die duizend bevers. Zeker is dat het er ieder jaar meer worden. ,,Hij laat zich steeds vaker zien. Regelmatig treffen we sporen en burchten aan”, zegt woordvoerster Lotte Kaatee.

Met de uitdijende populatie groeit ook de schade aan de dijken. Kaatee: ,,We krijgen steeds vaker meldingen van graafschade door bevers. Die schade is soms indrukwekkend, maar acute risico’s doen zich nog niet voor.” Ook waterschap Brabantse Delta ziet in de bever nog geen bedreiging voor de waterveiligheid.

Jager Chris Segeren, voorzitter van Wildbeheereenheid de Biesbosch, zei eerder deze week in dagblad BN De Stem dat jagen op de geliefde knager misschien onvermijdelijk wordt, om de dijken te beschermen. Volgens hem ‘durft nog niemand in Brabant het probleem te benoemen.’ Segeren: ,,Provincie, waterschappen, faunabeheer: ze weten allemaal dat je de bever niet ongecontroleerd zijn gang kunt laten gaan.”

Rasters
De bever wordt ook niet ongemoeid gelaten: het waterschap stuurt hem nog altijd met zachte hand weg van kwetsbare dijken of keringen. Kaatee: ,,In 2018 hebben we bijvoorbeeld tien bevergangen in dijken gedicht. Na herstel van de dijk, maken we de omgeving onaantrekkelijk. Dat doen we door bomen te snoeien, rasters te plaatsen en steenbestorting aan te brengen.”

Dat gebeurt alleen op plaatsen waar het nodig is. ,,Als een bever bijvoorbeeld in de uiterwaarden een burcht bouwt, doen we niks. We hebben daar immers ook geen last van.”

Kaatee wijst op het ‘beverprotocol’ dat van kracht is: meerdere waterschappen hebben inmiddels zo’n handleiding voor omgang met bevers. Van jagen op bevers is echt nog geen sprake. Ook nog niet in Gelderland, ondanks het feit dat de provincie vorig jaar stelde dat het doden van bevers onvermijdelijk zou worden.

Een waardevolle toevoeging
Kaatee: ,,De bever heeft een beschermde status. Het dier is een waardevolle toevoeging voor de onze natte natuur. De bever brengt dynamiek en biodiversiteit in het systeem en hoort hier van nature thuis.”

In Limburg is ontheffing verleend om in uitzonderlijke gevallen ‘probleembevers’ te doden. Dat ging niet anders, volgens de provincie, omdat ook vangen en elders onderbrengen in de praktijk onhaalbaar bleek.

Dat het hier zo’n vaart nog niet loopt, komt volgens Katee omdat de aard van het watersysteem in Limburg (het bekensysteem) ‘van een andere orde is’ dan ons rivierengebied. Dierenliefhebbers bedenken intussen ook geweldloze oplossingen. Zo maakt Gelderland al gebruik van ‘beaver deceivers’: een pvc-buis die door de beverdam loopt en zorgt dat de dam nog genoeg water doorlaat, maar de doorstroom niet volledig blokkeert. Dat idee komt uit Canada.

Conflict
De populatie blijft de komende jaren nog groeien, is de verwachting. De Zoogdiervereniging liet recent op de natuursite Nature Today weten steeds vaker te worden ingeschakeld bij ‘conflictsituaties’ tussen mens en bever. Wettelijk gezien is het daarbij de plicht van de vereniging om een voor de knagers vreedzame oplossing te bedenken die tegelijkertijd de waterveiligheid in stand houdt. Als dat echt niet lukt ‘is het onvermijdelijk dat bevers gedood gaan worden’, erkent ook de vereniging. Vooralsnog is dat in de praktijk alleen in Limburg aan de orde.

Bevers waren uitgestorven in Nederland, maar zijn eind jaren tachtig weer opnieuw uitgezet in de Biesbosch. Hoewel er geen officiële tellingen zijn, wordt geschat dat er in heel Nederland zo’n 3500 bevers leven. Die zijn verspreid over alle provincies, behalve Noord-Holland.

Natuur- en vogelwacht is woest op jager Biesbosch
De Natuur- en Vogelwacht van de Biesbosch is des duivels op Chris Segeren van de Wildbeheereenheid in de Biesbosch, die onlangs zei dat jagen op de bever ‘onvermijdelijk wordt om de dijken te beschermen’. Volgens Segeren zorgt de knager voor zoveel schade aan bijvoorbeeld dijken in deze regio, dat je het dier ‘niet ongecontroleerd zijn gang kan laten gaan’.

,,De jagers in de Biesbosch hebben weer een motief gevonden om te kunnen schieten’’, sneert de Natuur- en Vogelwacht op Facebook. ,,Wat een onzinnig statement. Meneer wil gewoon schieten. Er is in onze regio geen enkele schade van enige omvang door bevers. De meeste verstoringen aan de Biesboschnatuur wordt veroorzaakt door jagers.’’

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden