Skip to content

Waterschap heeft volgend jaar meer geld nodig; heffingen omhoog

REGIO • Waterschap Rivierenland moet de waterschapsheffingen volgend jaar met 5 procent laten stijgen.

De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied.

Met de opbrengst van deze heffingen zorgt het Waterschap voor veilige dijken, want zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen.

Voldoende water
Ook zorgt het Waterschap voor voldoende water. Een veranderend klimaat vraagt om een robuust watersysteem dat ook ecologisch gezond is. Om wateroverlast of -tekort te voorkomen investeert het waterschap onder andere in de verbreding van watergangen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het onderhoud aan stuwen en gemalen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd voldoende water van goede kwaliteit is.

Het waterschap zorgt ook voor het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Hierbij werken we samen met gemeenten en waterbedrijven en investeren we komend jaar in energiebesparende maatregelen om ervoor te zorgen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog effectiever werken.

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied. De volgende tarieven gelden in 2019:

In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 305 euro. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt 446 euro.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden