Skip to content

Veel plannen voor Slingelandse Plassen; extra onderzoek nodig

MOLENLANDEN • De Denktank van de Slingelandse Plassen heeft dinsdag 11 februari een tussenrapportage gepresenteerd over de toekomst van het recreatiegebied nabij Goudriaan.

Er zijn onder meer ideeën voor een voedselbos, groene energie (kleine windmolens en zonnepanelen), horeca, een mountainbikeparcours, recreatiewoningen, een zwembad, een natuurbegraafplaats en een herinneringsbos. Uiteraard moeten ook de bestaande functies van wandelen, fietsen, vissen en kleinschalige evenementen behouden blijven.

De combinatie van natuurinclusief agrarisch beheer, een voedselbos, een herinneringsbos en een natuur(functie) zouden aan de zuid- en oostzijde van het gebied kunnen komen. Recreatiewoningen zijn bedacht nabij de Postkade aan de noordwestzijde van het gebied. De windmolens zouden langs het westelijk deel van het terrein opgesteld kunnen worden, parallel aan de N216.

De gemeente Molenlanden wil het beheer en onderhoud van de Slingelandse Plassen anders inrichten: namelijk met en door de initiatiefnemers uit het gebied. Dat betekent dat de gemeente ruimte biedt aan ideeën van inwoners en organisaties, zolang ze bereid zijn om ook zelf bij te dragen (in tijd en/of geld) in het beheer en onderhoud van het gebied.

Sinds oktober 2019 zijn er drie bijeenkomsten geweest met organisaties en mensen die betrokken willen zijn bij de Slingelandse Plassen. De uitkomsten daarvan zijn nu gepresenteerd. Alle genoemde plannen zouden een plek kunnen krijgen in de Slingelandse Plassen, maar er moet nog veel onderzocht worden. Met name het kosten/batenplaatje is nog onduidelijk en ook moet de provincie Zuid-Holland nog gevraagd worden om toestemming. Verder is het de vraag of sommige initiatieven elkaar zullen ‘bijten’. Een mountainbikeparcours verstoort de natuur en kan waarschijnlijk niet overal in het gebied zomaar aangelegd worden.

De denktank van betrokkenen bij de Slingelandse Plassen gaat verder met het uitwerken van plannen en gaat in overleg met een ontwerper/landschapsarchitect. Ook wordt er een organisatievorm gekozen voor het beheer, waarbij het streven is om als pilot voor 2020 gezamenlijk het beheer van het gebied te gaan oppakken.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden