Skip to content

Toekomstige watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Waterschap Rivierenland organiseert op dinsdag 30 oktober een informatiebijeenkomst over toekomstige maatregelen in het watersysteem van de Alblasserwaard.

De avond vindt plaats in zalencentrum De Til, Breestraat 1 te Giessenburg. De bijeenkomst start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Aanleiding en doel
Door hoosbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgt de polder meer water te verwerken. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en stevig genoeg. Bij hevige regenval moeten extra noodgemalen bijgeplaatst worden om wateroverlast te voorkomen.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het waterschap op zoek is gegaan naar structurele oplossingen. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft een visie voor 2050 opgesteld om ook in de toekomst een robuust en klimaatbestendig watersysteem te hebben.

Deze visie betekent wel een historische wijziging in de indeling van het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Met een nieuwe indeling kan het peil op de boezems beter worden geregeld en hoeven minder kades verbeterd te worden. Op de polderpeilen hebben de maatregelen geen effect.

Verkenningsfase
Het waterschap is gestart met een verkenningsfase om de verschillende maatregelen te onderzoeken. Zoals een nieuw boezemgemaal nabij Groot-Ammers, het doorsteken van de Middelkade in Kinderdijk, het verplaatsen van het poldergemaal Laag Blokland, een flexibel afsluitmiddel in het Achterwaterschap en de Graafstroom en mogelijk een nieuw boezemgemaal in het zuidoosten van de Alblasserwaard.

De verkenningsfase duurt nog tot eind 2019. De wensen, eisen en ideeën vanuit de omgeving zijn daarbij belangrijk. Via diverse bijeenkomsten vanaf november 2018 vraagt het waterschap om input vanuit de omgeving. Voor meer informatie en data kan men terecht op de website van Waterschap Rivierenland onder ‘Werk in uitvoering’ en ‘Alblasserwaard Visie A5H’.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden