Skip to content

Stikstofgehalte krachtvoer al gedaald zonder doelvoorschrift

Het gemiddelde stikstofgehalte in mengvoer is sinds het eerste kwartaal van 2019 met 8 gram per kilo gedaald, van 292 gram in het eerste kwartaal naar 284 gram in het derde kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, gebaseerd op data van de diervoederindustrie vereniging Nevedi.

Het fosforgehalte daalde van 4,05 gram naar 4,02 gram per kilo. De melkproductie per koe (omgerekend op jaarbasis) bleef stabiel op het niveau van 8850 kilo per koe per jaar.

Krachtvoer resultante van ruwvoer
Volgens directeur Henk Flipsen is de daling van stikstofgehalte te danken aan een combinatie van bedrijfsadvisering en variatie in ruwvoerkwaliteit. ‘Het stikstofgehalte in mengvoer is een gevolg van de kwaliteit van het ruwvoer. Mengvoer is een aanvulling.’ Hij benadrukt dat de naderende geplande reductie van stikstofuitstoot via het voerspoor geen kwestie is van een verlaging van het ruw eiwitgehalte in mengvoer, maar gebaseerd moet zijn op het totale rantsoen, inclusief ruwvoer. ‘We zijn positief over de voorgestelde aanpak van het Landbouwcollectief. Zoals verwacht is de vermindering van ruw eiwitgehalten in melkveerantsoenen een belangrijke paragraaf. Nu wachten we af of het Landbouwcollectief en de minister van LNV overeenstemming bereiken over het totaalpakket. Als die overeenstemming er is kunnen we aan de slag met het veevoerspoor.’ Wel blijft het voor Nevedi de vraag hoe de verlaging van het ruw eiwitgehalte volgens de Landbouwcoalitie precies ingevuld moet worden evenals de manier waarop resultaten worden gemeten en gecontroleerd. Dat is bepalend voor de haalbaarheid en het draagvlak ervan.

Lof voor Landbouwcoalitie
Nevedi is verheugd over de snelheid waarmee de landbouwcoalitie van 13 boerenorganisaties het eens is geworden over een serieus plan om uit de stikstofcrisis te geraken. Een plan waarbij een sector zélf met oplossingen komt, in plaats van te wijzen en voorstellen van anderen te becommentariëren, constateert Flipsen.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden