Skip to content

Stikstofcijfer Mesdag Zuivelfonds klopt niet

Het percentage van 25% die het Mesdag Zuivelfonds heeft berekend als aandeel van de landbouw in de stikstofdepositie op natuurgebieden, klopt niet. Volgens de stichting komt dit door een fout in het rekenmodel OPS van het RIVM. Het Mesdagfonds laat de berekening nu opnieuw uitvoeren.

De ‘bug’ in OPS kon tijdens de berekeningen onmogelijk worden opgemerkt en was niet vermeld in de handleiding, zo laat Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, in een verklaring weten. De fout kwam aan het licht door een attente RIVM-medewerker, nadat het Mesdagfonds alle haar calculaties openbaar had gemaakt. Hieruit kwam naar voren dat het rekenmodel van het RIVM niet goed overweg kan met invoerbestanden van meerdere stoffen, in dit geval stikstofoxiden en ammoniak.
“Deze bug in de OPS-software hebben wij helaas niet kunnen voorzien”, aldus Vogelaar. Hij wijst erop dat het Mesdagfonds alle aanwijzingen van het RIVM heeft opgevolgd en ook het programma zelf nooit aangaf niet overweg te kunnen met meerdere stoffen tegelijk. “Wanneer een model niet met een bepaalde invoerwijze overweg kan, behoort het model dat te signaleren”, oordeelt Vogelaar.

Onderzoek ingesteld

Wat het juiste percentage is, wordt nog berekend. Het Mesdag Zuivelfonds huurt hiervoor extra computercapaciteit in om de rekentijd te bekorten. De organisatie had een onderzoek ingesteld na de eigen calculaties, nadat het RIVM direct na de presentatie van de Mesdag-cijfers op 20 februari aangaf dat het percentage van 25% te laag is.

Volgens het instituut komt dit doordat Mesdag alle Natura200-gebieden, dus ook die uit water bestaan, heeft meegeteld. Ook zou Mesdag een minder verfijnd raster, oftewel minder gedetailleerde, berekeningen hebben gemaakt. Vogelaar geeft echter aan dat uit nader onderzoek van het Mesdagfonds blijkt dat een minder verfijnd raster “hooguit een geringe afwijking” geeft. Ook de waterige natuurgebieden zijn niet de achterliggende oorzaak.

Conclusies niet ter discussie
Vogelaar benadrukt in de verklaring dat enkel het percentage van 25% ter discussie staat. Andere conclusies onderschrijft het Mesdag Zuivelfonds nog steeds volledig. Dit zijn onder meer dat de Commissie Remkes onjuiste cijfers naar buiten heeft gebracht, onder meer het aandeel van 46% voor de landbouw. En dat bij een volledige verbod op de landbouw in 70% van de stikstofgevoelige natuurgebieden de stikstofnorm niet wordt gehaald.

Ook het saneren van de zogeheten piekbelasters, zoals veebedrijf nabij een Natura2000-gebied, draagt amper bij aan de stikstofdoelstellingen. En tot slot, benadrukt Vogelaar dat de miljardenschades in de bouw niet nodig waren geweest als de depositieberekeningen voor de vergunningen vanuit emissieregistratie waren gekoppeld.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden