Skip to content

Schouten werkt aan subsidie voor boerengroen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een nieuwe subsidie voor het behoud en terugbrengen van landschapselementen. De regeling is bedoeld voor alle boeren die aan vergroening doen rond hun bedrijf.

Dat maakte landbouwminister Carola Schouten donderdag bekend tijdens een Kameroverleg over het natuurbeleid. Zij kiest ervoor om niet te wachten op een soortgelijke vergroeningsregeling in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Herstel en behoud van houtwallen, bomenpartijen, heggen en singels is al lange tijd een wens van de Tweede Kamer.

De monitoring van de regeling gaat vallen onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De minister zegde toe zo snel mogelijk met meer details over de subsidie, die in 2020 moet starten, naar buiten te komen.

Bomen
Schouten gaat tevens op verzoek van de Kamer een voorzet geven voor een nationale bossenstrategie. Deze wordt ingegeven door een in juli gepubliceerd Zwitsers onderzoek dat claimt dat de aanplant van een biljoen bomen wereldwijd de beste manier is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

SP-Kamerlid Frank Futselaar suggereerde dat de aanplant van 15 miljoen bomen in Nederland mogelijk moet zijn. Schouten wilde zich hier niet op vastpinnen. VVD-Kamerlid Arne Weverling vroeg op hoeveel grond in de beheerportefeuilles van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat nog geen bos staat.

Volgeplant
De bewindsvrouw temperde de verwachting dat eventuele vrije grond snel kan worden volgeplant. ‘We willen ook andere keuzes kunnen maken, zoals het grondgebonden houden van de melkveehouderij. Ook woningbouw is een wens.’

Op verzoek van de SGP heeft de minister laten onderzoeken of het mogelijk is om de aanbestedingsprocedures niet te laten gelden voor gescheperde schaapskuddes. Het blijkt niet mogelijk om hier voor deze groep van af te wijken. ‘Wel wil ik alle drempels wegnemen om procedures zo soepel mogelijk te laten verlopen’, zegt Schouten, die wil voorkomen dat kennis en expertise van natuurbeheer door schaapskuddes verdwijnen.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden