Skip to content

‘Aanzienlijke deel Zuid-Hollandse gemeenten brengt strikt beschermde soorten niet in kaart‘

Er zijn grote verschillen in de inzet voor natuur tussen Zuid-Hollandse gemeenten. Die conclusie trekt de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland uit het onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren naar de inzet van Zuid-Hollandse gemeenten voor natuur. Ondanks de verschillen, zijn veel gemeenten wel ‘op een manier bewust bezig met het versterken van de natuur en biodiversiteit’.

In totaal namen 38 van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten deel aan een schriftelijke enquête. Vervolgens werd met vier gemeenten (Dordrecht, Delft, Krimpenerwaard en Katwijk) een mondeling interview gehouden.

Wettelijke natuurtaken
Volgens Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland schiet de helft van de gemeenten die de enquête hebben ingevuld, tekort als het gaat om het uitvoeren van wettelijke natuurtaken. ‘Bij het verlenen van omgevingsvergunningen moeten gemeenten namelijk kunnen nagaan of er bij de betreffende ontwikkelingen geen beschermde natuurwaarden aangetast worden’, schrijft de Natuur- en Milieufederatie. ‘In dat geval is speciale toestemming nodig om de ontwikkeling door te laten gaan. Meer dan de helft van de gemeenten geeft echter aan geen informatie te hebben over de aanwezigheid van beschermde soorten in de gemeente.’ Volgens de federatie is op dit punt duidelijke verbetering mogelijk en nodig’.

Ecoloog
Een andere conclusie die de federatie uit het onderzoek trekt is dat grotere, meer stedelijke gemeenten ‘zich over het algemeen actiever inzetten voor natuur dan de kleinere, meer landelijke gemeenten’. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland is een mogelijke verklaring hiervoor dat kleinere gemeenten minder capaciteit en middelen tot hun beschikking hebben. Verder laten de onderzoeksresultaten zien dat gemeenten die een (stads)ecoloog in dienst hebben zich over het algemeen actiever inzetten voor de natuur dan gemeenten zonder eigen ecoloog.

Tot slot concludeert de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie dat bijna alle gemeenten die deel hebben genomen aan het onderzoek aan ecologisch bermbeheer doen. ‘Veel gemeenten geven echter aan dat dit niet voor alle bermen in de gemeente geldt’, aldus de federatie.

Kanttekeningen
De Natuur- en Milieufederatie plaatst een aantal kanttekeningen bij het onderzoek. Zo hebben niet alle gemeenten in Zuid-Holland hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Veertien van de 52 gemeenten hebben de enquête niet ingevuld. Er kon daardoor volgens de federatie geen volledig beeld worden verkregen van de inzet van alle Zuid-Hollandse gemeenten op het gebied van natuur. ‘Het is te verwachten dat de gemeenten die de meeste waarde hechten aan natuur eerder bereid geweest zullen zijn om de enquête in te vullen. De gemeenten die zich niet veel inzetten voor natuur zijn dus waarschijnlijk ondervertegenwoordigd onder de respondenten’, schrijft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland in haar onderzoeksrapport.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden