Skip to content

Rundveehouder betaalt straks ook voor Diergezondheidsfonds

Rundveehouders moeten vanaf 2020 ook bijdragen aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Lange tijd konden uitgaven voor preventie en monitoring van dierziektes in de rundveesector nog worden betaald uit reserves, maar de reservepotjes raken leeg.

Een en ander blijkt uit het heffingsbesluit dat het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) heeft gepubliceerd. Voor de rundvee- en kalverhouderij werd de bijdrage jarenlang gefinancierd uit de reserves van ZuivelNL en SBK.

Helaas raken die reserves uitgeput, waardoor vanaf 2020 ook voor de rundvee- en kalverhouderij een overheidsheffing van kracht wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstuurt de heffingen voor het Diergezondheidsfonds. De factuur voor de rundveeheffing over 2020 wordt rond februari 2021 verwacht.

Twee tarieven
Het heffingsbesluit kent twee tarieven: voor runderen tot 1 jaar wordt 0,345 euro in rekening gebracht bij afvoer naar slacht of export. Voor runderen ouder dan 1 jaar geldt het tarief van 2,442 euro. Het aantal runderen ouder dan 1 jaar wordt vastgesteld door het gemiddelde van vier peildata te nemen.

Schapen-, geiten- varkens- en pluimveehouders dragen de laatste jaren al direct via de heffingen bij aan het fonds. Vanuit het DGF betalen overheid en dierhouders maatregelen om dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. In het geval dat dieren geruimd moeten worden krijgen boeren een vergoeding.

Verantwoording
De uitvoering van de maatregelen voor preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten vindt onder verantwoordelijkheid van het ministerie plaats, maar dat gaat in nauw overleg met vertegenwoordigers van de veehouderijsectoren. Het ministerie legt ook financiële verantwoording af aan de sectoren over de besteding van de middelen.

DGF wordt naast de heffingen ook gevoed door bijdragen van de Europese Unie en het ministerie van LNV. De bijdrages uit de sector worden begrensd met een plafondbedrag, mochten kosten door bijvoorbeeld een uitbraak hoog oplopen. De begroting voor 2020 komt uit op een bijdrage van 6,3 miljoen euro vanuit de rundveesector.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden