Skip to content

Raden niet unaniem over toeristenbelasting voor Molenlanden

MOLENWAARD/GIESSENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat vanaf komend jaar een toeristenbelasting heffen van 1,30 euro per persoon per nacht of 2,60 euro per plaats per nacht. Ondanks begrip voor kritiek op dit besluit, gingen de raden woensdagavond met een grote meerderheid akkoord met het plan.

De kritiek kwam van inspreker Teus Dijksman, eigenaar van minicamping Slingeland in Giessenburg. “In Giessenlanden waren wij gewend geen toeristenbelasting af te dragen”, aldus Dijksman. “Deze invoering betekent een forse stijging van ons tarief: 16 procent. Dat gaat mij zeker gasten kosten, omdat omliggende gemeenten geen toeristenbelasting heffen of een veel lager tarief.”

Geen Zeeland
Dijksman wees erop dat de Alblasserwaard ‘geen Veluwe of Zeeland is’. “Gasten staan niet in de rij, je moet ze echt hiernaartoe halen.” Voor eigenaren van een Bed & Breakfast vindt hij de toeristenbelasting minder bezwaarlijk. “Toen die in Molenwaard werd ingevoerd, hebben de B&B’s daar geen gevolgen van ondervonden. Zij hebben vaak zakelijke gasten en die kunnen dat prima betalen. Maar bij ons komen vaak mensen die niet veel te besteden hebben.”

Percentage van omzet
De campingeigenaar deed een alternatief voorstel. “Voer een percentage van de omzet in. Dat zou veel eerlijker zijn. Want voor onze camping is het nu een verhoging van 16 procent, voor een B&B is het een veel lager percentage.”

“En waarom heft u alleen toeristenbelasting bij overnachtingen, waarom niet ook bijvoorbeeld bij de Avonturenboerderij, die heeft een veel grotere omzet. Of bij de touringcars die naar Kinderdijk komen. Dat brengt meer in het laatje.”

Oneerlijk
Raadslid André de Jong (CU) toonde begrip voor het verhaal van Dijksman. “De ChristenUnie-fracties hebben in juli al hun zorgen uitgesproken en gezegd dat de toeristenbelasting van Molenwaard niet geheven zou moeten worden in Molenlanden. Het heffen van toeristenbelasting in deze vorm wordt ervaren als oneerlijk, niet proportioneel en ingewikkeld. Administratieve lasten zijn echt niet fijn.”

De Jong mist de andere mogelijkheden die de gemeente heeft om dankzij toerisme geld in het laatje te brengen. Hij riep het college op om het gesprek met de ondernemers voort te zetten. “En ik hou een vurig pleidooi: laat de toeristenbelasting vervallen.”

Lasten
Esther Renes viel De Jong bij. “Welk dwingend argument heeft het college om 12.000 euro per jaar meer te willen binnenhalen terwijl het voor de ondernemers veel extra werk met zich meebrengt? Ik begrijp dat het voor 1 januari besloten moet zijn, maar je ziet dat tijdsdruk een rol heeft gespeeld. Er zijn punten van zorg. De baten vind ik niet erg opwegen tegen de kosten voor onze inwoners, die de moeite en administratieve lasten ervan dragen.”

Niet vaststellen
Burgemeester Dirk van der Borg wees erop dat de raad in juli besloot om de toeristenbelasting te harmoniseren (in Giessenlanden en Molenwaard gelijk te trekken in verband met de fusie). “Nu zegt de ChristenUnie: de toeristenbelasting gaan we vanavond niet vaststellen. Mocht dat gebeuren, dan blijft deze belasting in Molenwaard nog een bepaalde periode in tact.”

Later evalueren
De Jong kreeg weinig bijval. Een meerderheid van de raadsleden koos vóór invoering, met een evaluatie na een jaar. Arco Bikker (GBM): “We heffen het liefst zo min mogelijk belasting bij onze eigen inwoners. Als je dan bij anderen wat op kunt halen, daar zijn we gevoelig voor. Ik kan me voorstellen dat je na een jaar evalueert en met de sector in gesprek gaat over de administratieve druk.”

Henk van der Wal (SGP) wil de verordening handhaven. “Als we helemaal geen toeristenbelasting heffen, dan hebben we geen verordening meer.” Wel noemde hij het voorstel van Dijksman om de heffing te koppelen aan de omzet ‘een mooie suggestie’.

Simpelere methode
Het CDA denkt er net zo over. Huib Glerum: “Ik heb vanavond gehoord dat er een nog simpelere methode is. Ik stel voor om die bij de beoordeling van de tarieven voor 2020 mee te nemen als optie.”

Betaalbaar houden
Wethouder Frank Meerkerk vroeg zich af of een heffing over de omzet inderdaad eenvoudiger zal zijn. Hij nodigde de toekomstige raad uit om in gesprek te blijven en te zoeken naar optimalisatie. Ook zei hij: “Er komen mensen bij ons recreëren. Daar krijgen ze voorzieningen voor. Het is prettig dat ze een bijdrage leveren om die voorzieningen betaalbaar te houden.”

Op nul
De Jong gaf zich niet zomaar gewonnen. “De verordening van Molenwaard zou doorlopen als we niets vaststellen. In dat geval zijn er twee opties: Molenwaard besluit vanavond de verordening te beëindigen. Of we stellen het tarief op nul euro en gaan in gesprek met ondernemers voordat we opnieuw een tarief bepalen. Laten we eerst tot uitwerking van een betere optie komen. Ik dien een mondeling amendement in om het tarief op nul te stellen.”

Tegenstemmen
Renes vond de suggestie van De Jong ‘zeer te prijzen’, maar het amendement kreeg te weinig steun. Zowel Molenwaard als Giessenlanden stemden in met de invoering van de genoemde tarieven voor toeristenbelasting, met tegenstemmen van Ineke van der Have en Esther Renes. Stemverklaringen kwamen van Harry Stam (CU), Bert Moret (VVD) en Johan van de Minkelis (CU).

Slecht plan
Stam: “Ik stem in, maar vind het nog steeds een slecht plan. Het zorgt voor te veel administratieve rompslomp en inkomstenderving bij ondernemers. Ik spreek namens de hele fractie.” Moret: “Onze fractiediscipline wordt doorbroken. Ik stem in, maar vind het belangrijk dat volgend jaar goed wordt geëvalueerd.” Van de Minkelis: “Ik sluit me aan bij de stemverklaring van Stam, maar dan voor Giessenlanden.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden