Skip to content

Rabobank Dichterbij: Interview met Rokus Lakerveld

Hij kwam al jong meewerken op boerderij De Drie Wedden van Teunis Jacob en Nelie Slob. Sinds 2013 zit Rokus Lakerveld daar in de maatschap.

‘Ik kreeg van Teunis Jacob Slob al vroeg mee hoe je zorg voor milieu, natuur en dier kunt meenemen in je bedrijfsvoering. Het gedachtengoed van Den Hâneker. Die manier van ondernemen past bij mij.’ Anderhalf jaar zit hij nu in het bestuur van Den Hâneker. ‘Ik houd mezelf vooral bezig met de agrarische thema’s, maar de vereniging is ook op hele andere vlakken actief. Zo zijn we dit jaar betrokken bij de Fietsvierdaagse Alblasserwaard en de Streekparade. Ook hebben we onder andere het project Agrarische Bedrijven in het Groen opgezet. Daarin maken we een plan voor erfbeplanting voor de nog kale terreinen rond agrarische nieuwbouw. Daarnaast adviseren we onder andere waterschap en provincie over hoe het beheer van terreinen op een duurzame manier kan plaatsvinden.

Lakerveld zit in de organisatie van het jubileumfeest waarvan de Rabobank de hoofdsponsor is. ‘Op 11 september is er een programma voor de jeugd en op 13 september zijn er bedrijfsbezoeken in De Groene Hofstee en de Ponthoeve, met aansluitend een congres waar Herman Wijffels spreekt over verduurzaming van de samenleving, het thema van het feest.’ Bekijk het programma op www.denhaneker.nl/jubileum/.

Bron: Rabobank Dichterbij

Back To Top
Lid worden