Skip to content

Rabobank Dichterbij: Interview met Gert-Jan Kool

Gert-Jan Kool was vijfentwintig jaar geleden betrokken bij de oprichting van Den Hâneker.

‘Er hingen vanuit de overheid claims in de lucht voor de hoeveelheid natuurgebied in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Wij vonden dat wij daaraan, als boeren gezamenlijk, zelf konden voldoen. We waren destijds al bezig met weidevogel- en randenbeheer. Met elkaar konden we mooie verbindingen leggen. De provincie ging mee in onze wens en wilde van Den Hâneker wel een experiment maken.’ Die proef slaagde. ‘Boeren en vrijwilligers ontplooiden zich tot natuurbeheerders en -kenners’, stelt Gertjan Kool. ‘Als je ervoor zorgde dat er meer weidevogels, vogel- en plantsoorten voorkwamen in je slootkant kreeg je een hogere vergoeding.’

‘Den Hâneker is altijd goed geweest in vooruit kijken en nieuwe kansen zien. Uit het natuurbeheer kwam het idee om meer mensen van het gebied te laten genieten. Zo kwam het plattelandstoerisme in beeld en de combinatie van landbouw en dagbesteding voor mensen met een beperking. De Rabobank heeft ons altijd bijgestaan met raad en daad én met sponsoring van nieuwe, toeristische activiteiten en van belangrijke evenementen.’

‘En er zijn ideeën genoeg. Hoe gaan we in ons gebied de kringlooplandbouw inkleden en hoe houden we het gezond voor insecten? Dat is de uitdaging voor de komende jaren.’

Bron: Rabobank Dichterbij

Back To Top
Lid worden