Skip to content

Rabo: halvering veestapel kost jaarlijks € 3,5 miljard

Halvering van de intensieve veehouderij kost de Nederlandse economie jaarlijks circa € 3,5 miljard. Dat blijkt uit een berekening van Rabobank, als reactie op de uitspraak van Tjeerd de Groot (D66) om de veestapel te halveren.

Rabobank heeft berekend dat halvering van de intensieve veehouderij de Nederlandse economie op jaarbasis circa € 3,5 miljard gaat kosten. Rabobank maakte de berekening als reactie op de uitspraak van Tjeerd de Groot van D66 dat de landelijke veestapel met de helft moet krimpen.

Intensieve veehouderij goed voor 1% totale economie
De Groot zegt dat de intensieve veehouderij, hoofdzakelijk varkens, kippen, vlees en eieren, voor 1% bijdraagt aan de landelijke economische sector. Dat blijkt ook uit de cijfers van Rabobank. Maar halvering raakt de gehele keten en sector op veel meer plaatsen.

Naast de intensieve veehouderij is de grondgebonden veehouderij, voornamelijk koeien en zuivel, goed voor 1,3% van de landelijke economie en is de rest van de landbouw, onder meer akkerbouw en glastuinbouw, goed voor 7,4% van de totale Nederlandse economie. Dat komt neer op een jaarlijks bedrag van circa € 52 miljard. Volgens een factsheet van POV is het economisch belang van alleen de varkenssector in Nederland al goed voor ruim € 8 miljard (1,5% totale economie) en 26.000 arbeidsplaatsen.

Impact dringt verder door in keten
Naast directe schade dreunt halvering verder door in de keten en arbeidsmarkt, zo blijkt uit de ‘feiten en cijfers’ van Rabobank. Naast het verlies van € 3,5 miljard toegevoegde waarde, betekent de maatregel ook een verlies van de helft van de huidige 81.000 arbeidskrachten werkzaam in de intensieve veehouderijketen. Bovendien moet de helft van de activa die in de intensieve veehouderij worden ingezet, worden afgeschreven omdat dit niet meer nodig is in de sector. Voor de circa 2.900 betrokken bedrijven betekent dit een eenmalige kapitaalvernietiging van € 4,3 miljard (€ 1,5 miljoen per bedrijf).

De voerindustrie verliest met halvering dik 30% van het afzetvolume en slachterijen in Nederland verliezen de aanvoer van de helft van de vleesvarkens en het vleespluimvee. Ook zullen de verwerkers van eieren de helft van de aanvoer verliezen. Daarnaast zal bij dierenartsen, broederijen en leveranciers van genetica een forse krimp merkbaar zijn.

5% minder neerdaling stikstof
De aangekondigde halvering van de intensieve veehouderij zal de stikstofdepositie in Nederland met ruwweg 5% kunnen verminderen. Uit cijfers van RIVM blijkt dat de landbouwsector met 42% stikstofdepositie op de lijst staat, gevolgd door 20% in overig Nederlands gebied en dat 38% van de neergedaalde stikstof afkomstig is uit het buitenland, de Noordzee of onverklaard is.

In de periode 1990-2017 is de depositie (neerslag) in Nederland met circa 40% afgenomen, terwijl de emissie (uitstoot) met 64% afnam. In de landbouw nam de ammoniakemissie met 69% af. De depositie komt voor de helft voor rekening van rundvee, terwijl de intensieve veehouderij zorgt voor een kwart van de neerslag.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden