Skip to content

Raadsbrede steun voor uitbreiding avonturenboerderij Molenwaard

MOLENLANDEN • Er is raadsbrede steun voor de voorgenomen uitbreiding van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. Wel werd dinsdagavond aandacht gevraagd voor de infrastructuur. Wethouder Arco Bikker stelde de gemeenteraad gerust: “De capaciteit van het wegennet is voldoende.” Avonturenboerderij Molenwaard heeft de potentie door te groeien naar 220.000 bezoekers op jaarbasis.

De beoogde uitbreiding betreft vooral meer parkeerplaatsen en de binnenruimte. Concreet: een gebouw met daarin een theater en een restaurant en een aantal kleinere gebouwen, zoals toiletvoorzieningen en een knutselruimte. Vanwege de exploitatie zal het theater/restaurant ook zelfstandig -los van de avonturenboerderij- gebruikt gaan worden, voor bij voorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten.

Eenheden voor verblijfsrecreatie zouden op termijn ook deel kunnen uitmaken van het plan. Dit heeft geen prioriteit voor eigenaar Michael van Hoorne en de provincie is er geen voorstander van. Het Molenlandense college wil wél medewerking verlenen. Onder meer SGP en ChristenUnie bleken er niet van gecharmeerd. Bas de Groot (SGP) overwoog zelfs een amendement. Zover kwam het niet, nadat Bikker de toezegging deed dit onderdeel in een aparte notitie te behandelen.

Lief klein parkje
Volgens de insprekende Michael van Hoorne, directeur van avonturenboerderij Molenwaard, is uitbreiding eigenlijk niet de juiste omschrijving. “Optimalisering is een term die beter van toepassing is. Voor ons van belang om in de toekomst te kunnen zorgen voor continuïteit van de onderneming en van de omgeving.”

Onderzoeken wijzen uit dat de avonturenboerderij -gericht op kinderen van twee tot en met acht jaar- kan doorgroeien naar 220.000 bezoekers per jaar, tegen ruim 160.000 nu. “We willen niemand tot last zijn als we doorgroeien”, benadrukte Van Hoorne. “De kleinschaligheid moet overeind blijven; we willen dat lieve, kleine parkje zijn en blijven.” Van Hoorne stak zijn ambities niet onder stoelen of banken, maar dan in de vorm van een tweede (of meer) vestiging van de avonturenboerderij elders.

Verkeersbewegingen
De avonturenboerderij kan rekenen op de support van de gemeenteraad. De uitbreidingsvisie is in de volgende vergadering een hamerstuk. Vragen waren er vooral over de toenemende verkeersbewegingen. Eventuele onrust hierover nam wethouder Arco Bikker weg. “Heeft u de aanleg van een rotonde op de kruising Wilgenweg-N216 in de smiezen”, vroeg Jan Arie Koorevaar (CDA). Dat is volgens Bikker het geval, maar niet gekoppeld aan de plannen van de avonturenboerderij.

Zondagsrust
“Welke gevolgen heeft de uitbreiding van de avonturenboerderij voor de zondagrust?”, wilde Bas de Groot (SGP) weten. “De toename van de bezoekers zal verdeeld over alle dagen zitten”, verwacht Bikker. De Groot: “Wij hebben op zondag het liefst alles dicht, maar we realiseren ons dat we activiteiten die er al zijn niet kunnen sluiten.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden