Skip to content

Raad stemt in met ruim 1,1 miljoen extra voor Activiteitenzone Giessenburg

GIESSENLANDEN • De gemeenteraad van Giessenlanden heeft donderdagavond in ruime meerderheid ingestemd met een extra budget van 1.165,500 euro voor de Activiteitenzone Giessenburg. Alleen Fractie Renes stemde tegen. Esther Renes beaamde dat het ‘een prachtig plan’ is, maar vond de inhoud niet op orde. “En dan wil ik trouw blijven aan mijn principes.”

De Activiteitenzone Giessenburg, en dan met name een nieuwe sporthal voor Vridos, is een dossier dat zich al jarenlang voortsleept. Groot was dan ook de opluchting op de publieke tribune na de goedkeuring van de raad. Muziekvereniging Da Capo trakteerde alle aanwezigen zelfs op een zak drop. Da Capo zal ook haar intrek nemen in het nieuw te bouwen verenigingsgebouw bij De Doetse Kom.

De meerkosten -onder andere veroorzaakt door de waterberging, het bouwbudget voor de sporthal en een half miljoen extra voor het verenigingsgebouw- werden door de raad uiteraard niet met gejuich ontvangen, hoewel ook de andere kant van de medaille benadrukt werd: de kwaliteit van het plan is door de laatste ontwikkelingen toegenomen.
Honderd procent toezeggen dat er geen verdere overschrijdingen zullen volgen, kon verantwoordelijk wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink niet. “Maar we gaan er alles aan doen om binnen het budget te blijven.”

Amendementen ingetrokken
Het CDA diende een tweetal amendementen in: over de 150.000 euro voor de inventaris (hoort deze post thuis bij de aannemer of bij de gemeente?) en over een nadere onderbouwing voor het extra budget van een kleine drie ton voor de waterberging. Beide amendementen werden uiteindelijk door Cees de Jong weer ingetrokken.
De wethouder beloofde met beide punten aan de slag te gaan en met een terugkoppeling te komen. “Daar hebben wij vertrouwen in”, lieten Bram Visser (VVD), Jan Lock (SGP) en Aart Schalk (CU) weten. Over de inventaris heerst een interpretatieverschil tussen aannemer en gemeente. “Het geld hoeft niet op”, benadrukte wethouder Van Leeuwen, een insteek die de raad gerust stelde.

Buitenproportioneel
Fractie Renes beoordeelde de kosten als buitenproportioneel. “Wisselgeld in verkiezingstijd”, was de conclusie van Esther Renes. Ook vond ze het een omissie dat de verlichting, in het kader van de verkeersveiligheid, niet in het plan is meegenomen.
“De post verlichting past niet in het projectbudget. Dan had het nog veel meer geld gekost”, reageerde wethouder Van Leeuwen. Voor Fractie Renes één van de redenen om tegen te stemmen. “Hoewel het ontwerp het beste is tot nu toe.”

Back To Top
Lid worden