Skip to content

Raad Molenlanden bespreekt uitbreiding Avonturenboerderij

GROOT-AMMERS • De gemeenteraad van Molenlanden bespreekt op dinsdag 15 oktober de uitbreidingsplannen voor Avonturenboerderij Molenwaard.

De Avonturenboerderij heeft vorig jaar haar deuren geopend in het voormalige Ooievaarsdorp aan de Wilgenweg te Groot-Ammers. Het eerste jaar hebben circa 120.000 bezoekers de Avonturenboerderij bezocht. Dit jaar worden 160.00 bezoekers verwacht. Op basis van onderzoek van de Avonturenboerderij worden in de toekomst maximaal 200.000 bezoekers per jaar verwacht.

Om de bezoekersstroom goed te kunnen faciliteren is meer parkeerruimte nodig aan de oostzijde van het park en is voldoende binnenruimte nodig.

Restaurant en theater
De Avonturenboerderij wil graag een nieuw gebouw realiseren met daarin een theater en restaurant. Ook zijn enkele kleinere gebouwen extra nodig, onder meer voor toilet-voorzieningen, knutselruimte en voor eten en drinken.

Voor de exploitatie dient het theater- en restaurantgebouw ook zelfstandig gebruikt te kunnen worden voor bijvoorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten. Dat betekent dat het gebouw ook buiten de openingstijden van de Avonturenboerderij geopend zal zijn.

Een ander idee van de Avonturenboerderij is om op termijn acht eenheden voor verblijfsrecreatie te realiseren.

Geen belemmeringen
De gemeente en de Avonturenboerderij hebben inmiddels gesprekken gehad met diverse partijen waarin de plannen besproken zijn. Het provinciebestuur heeft aan de gemeente laten weten geen belemmeringen te zien om de uitbreidingsplannen van de Avonturenboerderij Molenwaard voor te bereiden. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden om de genoemde ideeën te kunnen realiseren.

De Avonturenboerderij heeft reeds met verschillende betrokkenen gesproken om een breed gedragen plan te verkrijgen. Het gaat hierbij onder meer om de direct omwonenden, Den Haneker, SIMAV, Stichting Ooievaarsdorp en industrieschap Gelkenes.

De gemeenteraad van Molenlanden komt op dinsdag 15 oktober vanaf 20.00 uur bij elkaar in het oude gemeentehuis in Hoornaar.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden