Skip to content

Over zes jaar Prachtlint: ‘Ecologisch bermbeheer werkt, maar maaien moet gefaseerd’

REGIO • De overlevingskansen van bijen en vlinders in de regio zijn flink toegenomen dankzij het Prachtlint. Wat de impact is op het aantal bijen en vlinders is nog onbekend. Zeker is: voor een beter resultaat is gefaseerd maaien nodig.

Sinds de start van duurzaam bermbeheer in 2013 groeide de totale lengte van het Prachtlint in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV) uit tot ongeveer 450 kilometer, blijkt uit een evaluatie van projectleider Richard Slagboom.

Parels
Het Prachtlint verbindt stukjes natuur aan elkaar, de zogenaamde parels. Dit zijn bijvoorbeeld de Idylle achter Schaapskooi Ottoland, De Steeg (waterwingebied bij Langerak) en terrein bij Streeknatuurcentrum Alblasserwaard. Slagboom: “In totaal hebben we nu een kleine dertig parels.”

Rolia Wiggelinkhuijsen, tot voor kort bestuurder van BlauwZaam: “We willen steeds meer partijen en areaal. We doen nu ontzettend ons best om Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht erbij te betrekken. En de oevers van het Merwedekanaal.”

Golfbaan en park
Slagboom: “Vorig jaar hebben we bekeken: waar liggen nog meer kansen? We willen graag een ecozone in Nieuw-Lekkerland van de dijk naar de polder en een Prachtlint door polder Blokweer in Alblasserdam. Ook hebben we gesproken met mensen van de golfbaan in Vianen, om te kijken wat we daar kunnen. Verder zijn we in overleg met het Stadspark Leerdam.”

Natuur in sloten
Het afgelopen jaar zijn nieuwe parels aan het lint toegevoegd. Slagboom somt op: “Een fruitgaard bij de Koepelkerk in Arkel, een berm langs de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam en de Giessenzoom in hetzelfde dorp. Verder werken we samen met het Agrarisch collectief en de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden aan het project ‘Schone sloten’. Daarbij zetten we in op duurzaam beheer van de duizenden sloten in de polder. Daar valt nog een enorme winst te behalen voor de biodiversiteit. We proberen een groen-blauwe dooradering te krijgen in de AV, een netwerk van sloten en bermen.”

Maaibeleid
Anthonie Stip van de landelijke Vlinderstichting is enthousiast over het Prachtlint. “Door het aangepaste beheer zijn er meer overlevingskansen voor vlinders en bijen.” Cijfermatige informatie heeft hij (nog) niet. Wel noemt hij een aandachtspunt: het maaibeleid.

“Vlinders moeten zich kunnen voortplanten. De boerenlandvlinders leven als rups op grassen. De AV heeft voedselrijke grond, waardoor je bermen twee keer per jaar moet maaien, anders wordt het bos. Maar als bermen of parels aan het einde van het jaar volledig gemaaid worden, dan worden ook die rupsen afgevoerd. Dat is nog een leerproces bij de deelnemers aan het beheerconvenant. Rupsen moeten kunnen overwinteren.”

Keurmerk
De Vlinderstichting raadt aan 15 tot 30 procent van het gras te laten staan bij elke maaibeurt. “Door in fases te maaien, zorg je ervoor dat niet alles het loodje legt. Onze stichting heeft een keurmerk ontwikkeld: Kleurkeur. Sinds deze zomer is het keurmerk klaar voor gebruik door aannemers. Opdrachtgevers hebben dan de garantie: mijn bermbeheer wordt ecologisch goed uitgevoerd. Diverse aannemers en opdrachtgevers overwegen aan de slag gaan met Kleurkeur.”

Groenste fietspad
Inmiddels rijpt in de regio alweer een volgend idee: voor de aanleg van het Groenste Fietspad van Nederland, een ecologische verbinding van Alblasserdam via Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld naar Gorinchem. Op donderdag 17 oktober is er een bijeenkomst met onder anderen wethouders, medewerkers van de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Slagboom: “Het Groenste Fietspad kan uitgroeien tot een icoonproject en voorbeeld voor andere stedelijke regio’s.”

Het idee voor het Prachtlint kwam van wijlen Piet de Winter, grondlegger van de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf en bestuurslid van BlauwZaam. Samen met Rolia Wiggelinkhuijsen van BlauwZaam nam hij het initiatief voor het Prachtlint.

Bron: het Kontakt/Beeld: Anne Marie Hoekstra

Back To Top
Lid worden