Skip to content

Provincie: natuurgebieden Donkse Laagten en boezems Kinderdijk ‘niet bedreigd door stikstof’

ALBLASSERWAARD • De natuurgebieden Donkse Laagten in Brandwijk en de boezems in Kinderdijk worden niet bedreigd door de neerslag van stikstof. Dat sluit niet uit dat de Alblasserwaard te maken krijgt met maatregelen, laat de provincie Zuid-Holland weten.

Dit komt naar voren in het provinciale rapport ‘Naar een gebiedsgerichte aanpak’, waarin ingegaan wordt hoe om te gaan met de stikstofproblematiek rond Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland.

De Donkse Laagten en de boezems in Kinderdijk zijn Natura 2000-gebieden. In tegenstelling tot onder meer de Biesbosch zijn deze niet gevoelig voor stikstof. “De instandhoudingsdoelstellingen in de gebieden Donkse Laagten en Boezems Kinderdijk worden niet bedreigd door stikstofdepositie”, laat een woordvoerder van de provincie weten.

Maatregelen
Voor bijvoorbeeld melkveehouders en bouwprojecten in de omgeving is dat geen garantie dat ze hun activiteiten ongestoord voort kunnen zetten. “De stikstofproblematiek is omvangrijk en stikstofbronnen, zoals stallen, mest, schoorstenen en verkeer, veroorzaken ook op grote afstand nog deposities. Het is dus niet op voorhand gezegd dat de omgeving in de Alblasserwaard niet te maken krijgt met maatregelen.”

Voor elk van deze twaalf gebieden in Zuid-Holland die wel gevoelig zijn voor stikstofdeposisite wordt een doelanalyse uitgevoerd, waarmee onder meer wordt bepaald welke (natuur)maatregelen nodig zijn en met welke depositiewaarden het doelbereik haalbaar is. ‘Deze analyse is hoofdzakelijk ecologisch van aard’, meldt het rapport. Onbekend is nog wanneer de provincie Zuid-Holland met de uitslagen komt.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden