Skip to content

Provinciale subsidie voor restauratie Rijksmonumenten

REGIO • De provincie Zuid-Holland heeft thans een stimulerende subsidiemogelijkheid in het leven geroepen voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument willen restaureren. Daar vallen ook boerderijen onder, meldt stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden.

Eén van de doelen van Boerderij & Erf Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden is het vinden van een passende herbestemming voor boerderijen, die niet langer een boerenbedrijf huisvesten.

De provincie Zuid-Holland trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van deze door het rijk geregistreerde monumentale gebouwen.

Voor het doen van subsidieaanvragen in dit kader is de periode van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het rijksmonument.

Meer informatie over de regeling, de procedure rond een aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies is te vinden bij de provincie: zuidholland@pzh.nl of per telefoon via 070-4416622. Zie ook www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/erfgoed-cultuur/restauratie voor meer informatie.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden