Skip to content

Proeftuin kringlooplandbouw van start in Giessenburg

GIESSENBURG • InsectoCycle gaat in samenwerking met kaas- en zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg van start met de proeftuin FeedBackFarm.

In een oude stal van maatschap Kuiper, is de bouw van de proeftuin begonnen en deze zal 28 februari 2020 geopend worden. In deze proeftuin zal er gekeken worden hoe insecten ingezet kunnen worden om (agrarische) reststromen van kaas- en zuivelboerderij Kuiper en andere (agrarische) reststromen uit de regio zoals horeca-afval te verwerken tot nieuwe voedselproducten.

De reststromen worden gebruikt om larven van de black soldier fly te voeren, een wonderlijk insect dat razendsnel groeit en vrijwel alles eet. Wanneer deze volgroeid zijn, kunnen deze larven aan vissen, kippen en varkens gevoerd worden. In dit project zullen de insecten gevoerd worden aan vissen.

De vissen worden gekweekt in een aquaponics systeem. Een aquaponics systeem is een combinatie van vis en planten teelt. Het water waarin de vissen zwemmen, wordt gebruikt om de planten te bemesten. De planten nemen de meststoffen op uit het water, waardoor het water weer schoon wordt en geschikt is voor de vissen.

Minder grondstoffen
“In deze proeftuin willen wij aantonen dat in een oude stal, reststromen verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten, zoals vis, sla en kruiden. Zo sluiten wij de kringloop op het platteland en hoeven wij minder grondstoffen als soja te importeren uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika en blijven de oerwouden gespaard”, meldt InsectoCycle.

Deze proeftuin wordt mede mogelijk gemaakt door de POP3 regeling van de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Reststromen
InsectoCycle ontwikkelt en realiseert insectenkwekerijen voor de verwerking van lokale reststromen. De geproduceerde insecten worden gebruikt als veevoer. Zo kan de import van grondstoffen als soja en palmolie verminderd worden. In de landbouw en voedselverwerkende industrie zijn veel reststromen te vinden die perfect geschikt zijn voor het kweken van black soldier fly larven. Nu worden deze afvalstromen verwerkt tot compost, maar met behulp van insecten kan InsectoCycle hier compost en veevoer van maken. Zo levert InsectoCycle haar bijdrage aan de transitie naar kringlooplandbouw en biedt het een nieuwe vorm van landbouw aan.

Insectenteelt
Insecten zijn een onmisbare schakel in de biologische processen op aarde. Afval geproduceerd door dieren en planten wordt door insecten omgezet in nieuwe voedingsstoffen voor deze dieren en planten. In de huidige voedselproductieketen komen veel reststromen vrij die met behulp van insecten omgezet kunnen worden in nieuwe voedingsstoffen. Dit proces gaat razendsnel, 1 gram eieren van de black soldier fly kan in 2 weken tijd, 100 kilogram reststromen verwerken en 20 kilogram oogstbare larven opleveren.

Impact
Het inzetten van insecten in de circulaire economie heeft grote potentie. Indien er 1% van het Nederlandse vleeskuikenvoer vervangen wordt door insectenmeel, kan er 70.000 ton afgezet worden (ABN Amro, 2016). Door insectenteelt te introduceren in de boerensector wordt er niet alleen bijgedragen aan meer circulariteit, maar ook aan nieuwe economische perspectieven. Op provinciaal gebied kan er ook een stap gemaakt worden in de richting van lokale voedselproductie. In de provincie Noord-Holland wordt er jaarlijks 1 miljoen ton organische reststromen verbrand. Dit zijn genoeg reststromen om 200.000 ton larven te produceren.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden