Skip to content

Wandelroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

In 2015 is de 1e fase gestart van het realiseren van een wandelroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De provincie Zuid-Holland stelde € 400.000 subsidie beschikbaar voor de ruim 400 km wandelroute uit de provinciale structuurvisie. Met een nieuwe subsidie van € 398.000 in 2016 kon daar nog eens 260 kilometer aan wandelroutes aan worden toegevoegd. Vervolgens kon een aannemer aan de slag om de wandelroutes met knooppunt- en verwijzingsbordjes en tussenmarkeringen herkenbaar te maken. En werden er bruggetjes en terreinmeubilair geplaatst. De wandelroute is ook gedigitaliseerd en met een licentie aangesloten bij de wandelrouteplanner. In samenwerking met OASEN zijn diverse watertappunten aangelegd. Een onderdeel van de aanleg van het wandelroutenetwerk betrof ook het aanpassen van de panelen bij de Toeristische Overstap Punten of TOP’s. Na 4 jaar loopt de aanleg nu ten einde.

De laatste loodjes

De laatste loodjes wegen echt het zwaarst! Het gaat hier om het aanleggen van een vlonderpad, twee steigers en een roeibootje over de Oude Zederik, ten noorden van Meerkerk. De aanleg was gereed, de uitnodigingen voor de feestelijke ingebruikname verzonden en geaccepteerd – en toen bleek dat er bij de vergunningverlening geen rekening was gehouden met de ligging in een Natura 2000-gebied. Om dit gebrek te repareren is door Bureau Waardenburg een natuurtoets uitgevoerd. Gelukkig kwam daaruit naar voren dat het pad, de steigers en het bootje geen negatieve invloed hebben op de natuurwaarden van het gebied. Inmiddels is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Vijfheerenlanden en kan hopelijk in de zomer het roeibootje alsnog in gebruik genomen worden.

Wandelroutekaart
De kaart van het wandelroutenetwerk is vrijwel geheel uitverkocht. En binnen twee jaar op een aantal punten alweer verouderd omdat er wat wijzigingen in het netwerk zijn aangebracht. Alle reden dus om te werken aan een nieuwe kaart. Die krijgt een iets kleinere schaal en daardoor een kleiner formaat, waar de drukker en de vouwer heel blij mee zijn. Want de kaart wordt opnieuw gedrukt op het speciale waterbestendige stone-papier en dat heeft druk- en vouwtechnisch nogal wat voeten in de aarde. Het gebruiksgemak blijft hetzelfde.

Back To Top
Lid worden