Skip to content

‘Positieve prikkel werkt bij weidegang’

De stimulering van weidegang is een succesverhaal.

De accountants van Flynth hebben becijferd dat weidegang financieel beter uitpakt dan de koeien op stal houden. Het rendement per hectare is honderden euro’s hoger, vooral dankzij de weidepremie van € 1,50 die in de meeste gevallen geldt.

Dat is goed nieuws. Het verklaart de trendbreuk die in 2016 werd waargenomen: voor het eerst nam toen het aantal koeien in de wei weer toe na jarenlange teruggang. Ook deden weer meer bedrijven de dieren naar buiten. Dit jaar bleek dat ook grote bedrijven weer vaker weiden. En nu blijkt dus dat de financiële prikkel echt werkt.

Met financiële prikkel zijn wellicht meer zaken te veranderen
Over de voors en tegens van weidegang is veel te zeggen. Qua efficiëntie is het misschien wat minder, voor dierenwelzijn en milieu is het beter, is grosso modo het beeld. De zuivelwereld is er in ieder geval van overtuigd dat de consument het liefst weidemelk heeft, bovendien zit de politiek er bovenop. Vandaar de stimulering.

Je kunt nog niet echt zeggen dat ‘de markt’ de weidegang dicteert. De weidepremie komt nog niet rechtstreeks uit de markt. Het is in feite een herverdeling van het melkgeld. Maar deze conclusie is wel te trekken: een helder doel, gekoppeld aan een goede financiële prikkel kan inderdaad een gewenste verandering teweegbrengen. Dat geeft moed voor veel andere nodige veranderingen op gebieden als milieu, dierenwelzijn en klimaat.

Bron: Boerderij/Beeld:

Back To Top
Lid worden