Skip to content

Plan om groei toerisme en leefbaarheid Kinderdijk te verenigen

KINDERDIJK • De gemeenteraad van Molenlanden bespreekt op dinsdag 15 oktober een plan om de enorme groei van het toerisme in het molengebied van Kinderdijk op harmonieuze te laten samengaan met de leefbaarheid in het dorp.

“Op dit moment staat Kinderdijk op een tweesprong”, staat te lezen in het rapport Gebiedsperspectief Kinderdijk 2030, dat onlangs is gereed gekomen. In dat rapport wordt aangedrongen op het maken van snelle keuzes. “Worden de juiste keuzes gemaakt, dan wordt Kinderdijk in gepaste balans met de (leef)omgeving gebracht. Zonder heldere keuzes wordt dorp Kinderdijk onvermijdelijk een massa-hotspot waaruit bewoners wegtrekken. En waar Airbnb’s en toeristenwinkels verschijnen.”

“Op dit moment kunnen nog bewuste keuzes gemaakt worden” staat in het rapport. “Kinderdijk staat nog aan de goede kant van de streep: de molens zijn in handen van de gemeenten en het dorp is nog in handen van de bewoners.”

Totale grip
Volgens het rapport is het nodig dat er totale grip gekregen wordt op alle bezoekersstromen van het molengebied. Daarvoor moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden en moet ook aanvaard worden dat op een bepaald moment een (tijdelijke) beperking van de toegankelijkheid van het gebied nodig kan zijn.

Er moet ook geïnvesteerd worden in parkeervoorzieningen aan de randen, in het transport naar het gebied toe en alle communicatie en informatie die daarbij hoort.

Investeringen
De ambities vergen investeringen. Een eerste ruwe schatting komt op een bedrag van circa 30 miljoen euro voor de periode van 2020 tot 2025. In dit bedrag zitten relatief grote projecten als het Transferium in het havengebied van Alblasserdam, het aanpassen van de entreezone bij Elshout, en aanpassingen aan de westrand van Nieuw-Lekkerland in Molenlanden.

Dekking daarvan moet komen uit bijdrage van andere overheden (provincie, rijk, Europa), waterschap, beide gemeenten en uit de exploitatie van het molengebied, waaronder de bezoekers (inclusief parkeren) en door sponsoring.

In het rapport staat: “De groei van het internationale toerisme zien wij als dé manier om het Werelderfgoed, waar we allemaal zo trots op zijn, te behouden voor ons nageslacht en om onze ambities met het gebied en de omliggende dorpen te realiseren: Het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk wordt het eerste icoon in de wereld waar het ontwikkelen van de toeristische hotspot samengaat met verbeteren van de leefbaarheid, het behouden van de beleving, authenticiteit, rust en ruimte en het versterken van de natuur.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden