Skip to content

Oprichting van Groene Hart omroep

Lokale omroepen zijn momenteel in een proces van samenwerken en clusteren tot een streekomroep. Dat is hét moment om een omroep te beginnen voor het Groene Hart. Door het bieden van een gemeenschappelijk kader, het Groene Hart, herkennen samenwerkende partijen zich beter.

Het karakter van een streekomroep past beter bij het Groene Hart dan een regionale omroep, juist door de verbondenheid met lokale omroepen. In het Groene Hart werken provincies, gemeenten en allerlei organisaties al goed samen.

Een probleem in het Groene Hart vormt momenteel de herkenning en betrokkenheid. Nieuwsberichten uit de ene gemeente zijn beperkt relevant voor mensen uit een andere gemeente. Soms zijn de afstanden ook groot. Toch is de problematiek in het gebied veelal dezelfde, zoals bodemdaling, landbouw en recreatie. Een Groene Hart omroep kan juist die overstijgende thema’s belichten die voor alle inwoners interessant zijn.

Samenwerking tussen gemeenten is niet het primaire doel van een omroep, toch zal het beleid van provincies en gemeenten in het Groene Hart sterker voor de dag komen wanneer dat via een duidelijk loket te vinden is. Ook voor bezoekers van het Groene Hart ontstaat een duidelijker beeld.
Het Groene Hart is een ‘natuurlijke habitat’ voor burgers, zoals dit in termen van de OLON wordt genoemd. Het vormen van een omroep brengt stad en platteland dichter bij elkaar, en versterkt daardoor het merk Groene Hart.

Het Groene Hart is een grote streek met een duidelijke identiteit en veel ruimtelijke kwaliteiten, zoals natuur, landschap, cultuur, openheid en stilte. In het Groene Hart wonen bijna 1 miljoen mensen. Het is erkend als Nationaal Landschap en wordt begrensd door de Randstad, met bijna 7 miljoen inwoners. Het wordt wel het Central Park van de Randstad genoemd.
Dit is een sterk argument om voor het Groene Hart een omroep te vormen. Door het bieden van een gemeenschappelijk kader kunnen samenwerkende partijen zich beter herkend voelen. En het gebied kenmerkt zich toch al door goede samenwerking van diverse partijen.

Groene Hart Media is een nieuw initiatief. De initiatiefnemers hebben geen commerciële of ideële motivatie bij dit project. Ons doel is een omroep te vormen die in het gehele Groene Hart bereikbaar is en waar het gebied zich als eigen identiteit kan presenteren. Daarbij zien de bewoners hun eigen omgeving terug, en kan een bezoeker snel de weg vinden. Door een groot herkenbaar gebied te definiëren hebben we een grotere stem, zoals bij bestuurders.

www.groenehartmedia.info

Back To Top
Lid worden