Skip to content

Nieuwe expositie “Strijd tegen het water”

De sage van Kinderdijk vertelt dat tijdens de Sint Elisabethsvloed in het jaar 1421 er een wiegje dreef op het wassende water met daarin een kind en een kat. De kat sprong heen en weer op het wiegje om het in balans te houden en te voorkomen dat het kind zou verdrinken. Daar waar het wiegje aan land kwam, kreeg het land de naam Kinderdijk.

De sage symboliseert de rol van het wassende water in de ontwikkeling van Nederland en in het bijzonder van de Drechtsteden. Nederland heeft altijd de strijd aan moeten gaan met het water en het cultuurlandschap daarop aangepast.

“Strijd tegen het water” is de titel van de nieuwe expositie in het Nationaal Baggermuseum. Deze tentoonstelling is in nauwe samenwerking met het Museum Nieuwland Lelystad tot stand gekomen. De zes thema’s van de tentoonstelling zijn:

1. Leven op hoger gelegen gebieden, donken, terpen en wierden, van prehistorie tot de vroege middeleeuwen.
2. Ontginning van gronden voor landbouwgrond en het winnen van turf.
3. Aanleg van polders en dijken door bemaling met windmolens.
4. De inzet van stoommachines voor droogmaking van binnenmeren en de aanleg van het Noordzeekanaal.
5. De overstromingen van 1916, 1953 en 1993-1995 vragen om adequate plannen voor een veilig bestaan van Nederland.
6. In de toekomst zal het waterpeil op zee en in de rivieren stijgen, dat vraagt om maatregelen om ons land te beschermen tegen overstromingen.

Vooruitlopend op de expositie “Strijd tegen het Water” hebben Sliedrechtse schoolkinderen meer dan honderd kijkdozen gemaakt die eerder werden tentoongesteld in het Nationaal Baggermuseum. Tijdens de opening van de “Strijd tegen het Water” door Internationaal Watergezant Henk Ovink worden prijzen uitgereikt aan de leerlingen die de meest indrukwekkende een kijkdozen hebben samengesteld. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei a.s., 15:00 uur, in het Nationaal Baggermuseum.

De tentoonstelling “Strijd tegen het Water” is te zien vanaf zaterdag 28 mei tot een met 5 november 2016. Het Nationaal Baggermuseum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Jong en oud kunnen waterbouwkundige vaardigheden uitproberen in de BaggerPraktijkTuin.

Back To Top
Lid worden